Arkiv

Utdanning & grunnopplæring

Syvsifret støtte til klassisk musikk i Valdres

5. juni 2020

Nye avtaler mellom Norsk ressurssenter for klassisk musikk og Sparebankstiftelsen DNB.

Landets største virtuelle skolekor

19. mai 2020

Feiringen av Skolenes sangdag blir skjøvet til neste år, men hundrevis av barn fra landet rundt har deltatt i det som antakelig er Norges største virtuelle skolekor. Se videoen her!

JM Norway 50 år: – Mer relevant enn noen gang

8. mai 2020

I 50 år har JM Norway jobbet med å gjøre kulturlivet tilgjengelig for flest mulig ungdom. Daglig leders ambisjon er at mye av den jobben de gjør i dag skal være overflødig om 10 år.

Warner-stipendet 2020 til AKKS

28. april 2020

Warner-stipendet skal bidra i rekrutteringen av, og utviklingsmuligheter for, kvinner bak scenen i norsk musikkindustri – spesifikt produsenter og teknikere. Vinneren av årets Warner-stipend er AKKS.

Kulturtanken svarer: Vil ikke kreve tilbake statlige DKS-midler for inneværende skoleår

20. april 2020

Kommuner og fylkeskommuner står dermed fritt til gjøre egne vurderinger og å fatte beslutninger vedrørende inngåtte avtaler, skriver direktør Øystein Strand i dette innlegget.

Tilsvar til Kulturtanken: Vis større tydelegheit

20. april 2020

Det er verdt å stille spørsmålet om ikkje Kulturtanken i denne situasjonen kunne tatt bedre vare på utøvarane ved å utvise større tydelegheit i ein situasjon som rammar utøvarane sine så akutt som den gjer, skriv musikar Erlend Apneseth i dette tilsvaret til den nasjonale etaten for Den kulturelle skulesekken.

Spillemidler bør kunne brukes til å honorere musikere for avlyste oppdrag

17. april 2020

– Jeg er sterkt uenig med Kulturdepartementets beslutning at spillemidler til Den kulturelle skolesekken (DKS) ikke skal benyttes til å honorere utøvere for avlyste arrangementer etter 1. mai, sier fylkesråd for kultur og mangfold i Viken i denne uttalelsen om honorering i DKS under koronakrisen.

DKS-midlene bør anvendes til det som er midlenes formål

15. april 2020

Det vil ikke være riktig at de svært begrensede DKS-midlene skal anvendes som generelle tiltaksmidler i den situasjonen vi er i, skriver Kulturtankens direktør om honorering i Den kulturelle skolesekken i dette tilsvaret til musiker Erlend Apneseth.

Inkonsekvent frå Kulturdepartementet

14. april 2020

Koronasituasjonen: Musikar Erlend Apneseth etterlyser informasjon og svar om honorering etter 1. mai i Den kulturelle skulesekken.

Minne som materiale

6. april 2020

Korleis jobbar ein komponist med minne som materiale? Når sluttar eit minne å vere eit minne og bli noko anna?

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS