Arkiv

Utdanning & grunnopplæring

Støtte til utvikling av utdanning for lyd, lys, bilde og sceneteknikere

30. april 2021

Fagskolen i Oslo har mottatt 1,253000 kroner i støtte til å utvikle en sceneteknisk fagutdanning.

Full gjennomtrekk for kunsten?

9. april 2021

INNLEGG: Norges musikkhøgskole gjør flittig bruk av en unntaksregel i loven som gjør det mulig å utlyse kunstfaglige stillinger på åremål heller enn fast, skriver Live Maria Roggen.

God påske fra Ballade: Hvor høy og vid skal musikkdøren være?

31. mars 2021

Kirken den er et gammelt hus – og for mange føles den nærere i påsken. Men hva skal den være for oss – som rom for musikk? I det Ballade sier god påske, minner vi også om en debatt som startet i «det evige maset om populærballader».

Viktig debatt om teknologi i Den kulturelle skolesekken

25. mars 2021

INNLEGG: Digitale teknologier åpner for nye mulighetsrom i DKS, både for kunstnere og elever. Derfor er det et interessant forslag å se det digitale som et 7. kunstuttrykk i Den kulturelle skolesekken, skriver Kulturtankens Ståle Stenslie i debatten om teknologi og Den kulturelle skolesekken.

Kulturskolerådet: – Regjeringa vil mye godt for kulturskolen, men det skal ikke koste noe ekstra

19. mars 2021

Forventningene om styrket kommuneøkonomi ble ikke innfridd i stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur som ble lagt frem i dag.

Kulturmelding til barn og unge: – Vage ord, og ingen store grep for barne- og ungdomskulturen

19. mars 2021

I dag ble den første kulturmeldingen for barn og unge lagt fram. Freddy Øvstegård i SV sier til Ballade at han er veldig skuffet over at meldinga er så svak, og over at feltet ikke er lyttet til.

Naivt om teknologi og mediepanikk

17. mars 2021

DEBATTINNLEGG: Slik jeg ser det er det en fare for at langsiktige vurderinger blir tatt basert på en digital unntakstilstand. Mitt håp er at Den kulturelle skolesekken vil overleve de nye nasjonale føringene og fortsatt bestå av kunstopplevelser. Ikke for kunstens skyld – men for elevenes, skriver Johannes Hafnor i DKS Viken.

La ikkje kriseløysingar forma det nye digitale innhaldet i Den kulturelle skulesekken

17. mars 2021

– Eg trur ikkje problemet ligg i skepsis mot nye, digitale medium, men at mange av dei digitale produksjonane som blir tilbodne til Den kulturelle skulesekken er gamle, analoge medium rulla i digitalt glitter. Det skriv stipendiat Egil Ovesen i eit tilsvar til Marit Bakken og Ketil Hustads kronikk om mediepanikk i DKS.

Har Den kulturelle skolesekken fått mediepanikk?

14. mars 2021

KRONIKK: Under koronapandemien ble det meste av fysiske møter mellom elever og Den kulturelle skolesekken avlyst. Mange var skeptiske til å erstatte de fysiske produksjonene med digitale tilbud. Var det god gammeldags «mediepanikk» som slo inn?

Astrid Kvalbein ny rektor ved Norges musikkhøgskole

11. februar 2021

I dag ble rektorvalget ved Norges musikkhøgskole (NMH) avgjort: Astrid Kvalbein er valgt til rektor og Eyolf Dale til prorektor for perioden 2021–2025.

Stillinger

Rådgiver/ saksbehandler

Asker kulturskole

Visuell kunstlærer

Indre Østfold kulturskole

Rektor

Rana kulturskole

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA