Arkiv

Politikk & debatt

Kulturbudsjettet setter Norsk visearkiv i en kattepine

12. oktober 2000

Gjennom snart 20 år har Norsk visearkiv gledet en stor gruppe sangere: profesjonelle, folkesangere og hverdagssangere, i tillegg til studenter, lokalhistorikere og forskere. Stadig flere har oppdaget nytten ved Norsk visearkiv, men fra og med neste år kan man bli nødt til å redusere denne servicen kraftig.

Kulturbudsjettet: Norsk Komponistforening på banen

12. oktober 2000

Norsk Komponistforening sendte sist fredag ut et brev til Stortingets komité for Familie, Administrasjon og Kultur. Her uttrykker Norsk Komponistforening sin beklagelse over nedskjæringene til Norsk Kulturfond og Fond for lyd og bilde, og mener at dette blant annet vil føre til færre nye verker av norske komponister, og at mindre norsk musikk blir innspilt.

Masseflukt fra Norsk Musikkråd

9. oktober 2000

Uenighet om musikkrådets forvaltning av voksenopplæringsmidler, samt generell misnøye med den demokratiske strukturen i organisasjonen, gjør at Norges Korforbund og Norges Musikkorps Forbund nå ønsker å gå ut og starte et nytt studieforbund. Disse to grupperingene alene representerer 78 prosent av Norsk Musikkråds studiemidler, og vil påføre organisasjonen et massivt tilbakeslag.

… og så legger vi ned Rikskonsertene!

6. oktober 2000

Helge Skansen, konsertsjef i Rikskonsertene, svarer på John Persens foredrag «Argumentasjon på kunstens premisser», gjengitt i Ballade 29. september.

Statsbudsjettet: glede og sorg hos jazzfolket

4. oktober 2000

Norsk Jazzforum er en av vinnerne i årets budsjettforslag. Tilskuddet til Norsk Jazzforum økes med vel 0,9 mill. kroner, hvorav 0,5 mill. kroner går til Jazzscenen Blå. En svært glad Martin Revheim er i syvende himmel over å ha havnet på statsbudsjettet. Men samtidig finnes det et alvorlig skår i gleden for jazzfolket: tre av de regionale jazzsentrene kan trues med nedleggelse, om ikke bevilgningene økes.

Orientering fra Kulturdepartementet

4. oktober 2000

Her kan du lese Kulturdepartmementets pressemelding om økte tilskudd innen musikklivet. Den kraftigste økningen i rene kroner går til Rikskonsertene, som bl.a. vil kunne øke utbudet av førskolekonserter til det igjen kommer opp på 1999-nivå. Det er videre foreslått 9,1 mill. kroner til Norsk musikkråd, mens Norsk Amatørteaterråd vil få 2,4 mill. kroner. Disse pengene er tenkt å fungere som en tilskuddsordning til lokalt frivillig virke.

Norsk Rockforbund fornøyde med budsjettet

4. oktober 2000

Turné-, transport- og festivaltilskuddsordningen for rock foreslås videreført i 2001 og styrket med 0,8 mill. kroner i forhold til 2000. I tillegg legges det ikke opp til moms på konsertbilletter i forbindelse med den nye momsreformen. Begge deler blir godt mottatt hos Norsk Rockforbund.

Kulturbudsjettet er lagt frem

4. oktober 2000

Kulturdepartemenet omtaler forslaget til neste års statsbudsjett som «stramt», og understreker at det har vært nødvendig å foreta vanskelige prioriteringer. En rekke institusjoner og organisasjoner har fått en foreslått økning i driftsstøtte, mens Norsk Kulturfond og Fond for lyd og bilde (tidl. Norsk kassettavgiftsfond) får redusert sine bevilgninger med til sammen ni millioner.

Argumentasjon på kunstens premisser

29. september 2000

Komponist John Persen holdt tidligere i år et stort foredrag under Bysymposium 2000 i Trondheim. Her ser han på behovet for organisatorisk, økonomisk og kulturpolitisk nytenkning fra et kunstnerperspektiv. Han understreker også viktigheten av å skille skarpere mellom kunst og kultur, og påpeker at kulturen til tider kan være kunstens verste fiende. Av praktiske tiltak foreslår han bl.a. å legge ned Riksteatret, Rikskonsertene og Riksutstillingene.

Hva er norsk musikk?

26. september 2000

I Aftenposten 12.9 kommer styreformannen i foreningen for norske plateselskaper, FONO, Larry Bringsjord med en kraftsalve i anledning av at norske radioer spiller for lite norsk musikk, og at andelen synker. Her kommenterer Oddvar S. Kvam, tidl. formann i TONO, debattens bruk av begrepet «norsk musikk».

Stillinger

Teknisk koordinator

Carte Blanche

Prosjekt-/ medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Kulturskolelærer pianist/ pianolærer

Lillehammer kulturskole