Arkiv

Politikk & debatt

Scenekunstens utvalgte

20. september 2000

Kulturdepartementet har benyttet sommeren til å opprette to utvalg for scenekunstens framtid. Det burde man ikke ha gjort, i følge Geir Johnson. Han advarer videre mot at kulturpolitikken er i ferd med å bli statsapparatets mest konservative felt.

Hvorfor legge avgift på norsk musikk, Horn ?

19. september 2000

Administrende direktør i Norske Gram, Arve Løberg, følger her opp debatten rundt forholdene til norsk musikk. Han hevder bl.a. at avgiftsfritak for plater – på lik linje med bøker – ville innebære et reelt løft for salget av musikk i Norge.

Norsk Artistforbund søker om medlemsskap i GRAMO i dag

19. september 2000

Norsk Artistforbund har søkt om opptak i vederlagsorganisasjonen GRAMO. Dette vil etter det Ballade kjenner til være et av temaene på dagens styremøte i GRAMO – der spørsmålet om ekstraordinær generalforsamling nok også vil komme opp.

Krigersk GramArt før GRAMO-møtet

19. september 2000

Styreleder Philip Kruse i GramArt uttrykker forundring over at Norsk Artistforbund nå har søkt medlemsskap i GRAMO. Han mener at det bryter med hva den nye organisasjonen hele tiden har presisert at de ikke skal gjøre.

Hvilken kulturpolitikk kan FrP berøve oss?

18. september 2000

Gitarist, komponist og skribent Bent Patey svarer her på Glenn Erik Hauglands innlegg «Gi FrP en kulturpolitikk!» Han slår bl.a. til orde for at kunstnerne selv bør få beholde mer av de verdiene de genererer, selv om det kan koste noen kulturbyråkrater jobben.

Kulturpolitikk som en mangel

13. september 2000

Komponist John Persen mener at Norge mer og mer fremstår som en søkkrik, fet evnukk som mangler evner og forstand til alt annet enn det å telle penger. Her etterlyser han visjonen om å skape et kulturelt overflodssamfunn, og karakteriserer de siste tiårenes kulturpolitiske situasjon som «stabil» – det vil si konstant mangelfull. Han omtaler videre Kulturdepartementet som et organ som ikke har hatt noen betydning for norsk kulturliv.

Ny kost i komponistforeningen

13. september 2000

Gunda Djupvik begynte i stillingen som generalsekretær hos Norsk Komponistforening 15. august i år. I dette intervjuet forteller hun bl.a. om sitt syn på foreningens arbeid, om den nye organisasjonen Norsk Artistforbund og kulturminister Ellen Horns forslag om kvoteordninger for norsk musikk.

Økt bruk av norsk musikk

12. september 2000

Kulturminister Ellen Horn svarer her på innlegg av Arve Løberg som ble publisert i Ballade.no sist torsdag. Her skriver hun bl.a. at hun er villig til å vurdere en kvoteordning for norsk musikk – på linje med Frankrike og Canada.

Har norsk musikk en plass i kulturpolitikken, Ellen Horn?

7. september 2000

Utspill fra Arve Løberg, adm.dir. i plateselskapet Norske Gram AS

Gi FRP en kulturpolitikk!!

6. september 2000

Formannen i Norsk Komponistforening, Glenn Erik Haugland, mener at kulturarbeidere må begynne å ta FRP på alvor. Og legger samtidig til at ikke alt partiet står for er like dumt.

Stillinger