Arkiv

kunst- og kulturfeltet

ABE-kutt evaluert: – Dårligere tilbud til publikum

23/09/21

– Det synes som om musikk- og scenekunstinstitusjonene utsettes for de samme automatiske kuttene som statlige virksomheter – selv om disse institusjonene ikke formelt skulle avbyråkratiseres, sier NTO.

Oppretter tankesmie for kunst og kultur

13/09/21

En rekke kunstnere og kulturarbeidere har gått sammen om initiativet KRAFT, en tankesmie for kunstens og kulturens funksjon i samfunnet. – Dette er et initiativ basert på et erkjent, erfart behov, sier musiker og initiativtaker Solveig Slettahjell til Ballade.

Kompensasjonsordning for kultursektoren forlenges ut året

09/09/21

– Gjennom å forlenge ordningen ønsker jeg å skape fortsatt forutsigbarhet for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Norsk kulturråds administrasjon blir Kultur Norge

02/09/21

Navnendringen skal bidra til å tydeliggjøre hva som er administrasjon og hva som er råd i den statlige institusjonen. – Dette er en viktig endring som vil bidra til å skape klarhet i hvem som gjør hva, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Monica Larsson ny generalsekretær i Norsk kulturforum

10/08/21

– Jeg brenner for at hele landet skal ha et levende og rikt kulturliv, sier den nye lederen av organisasjonen for den lokale kultursektoren.

Norsk Komponistforening: Om ytringsfrihet

20/07/21

Norsk Komponistforening var en av underskriverne på oppropet fra 15 kunstnerorganisasjoner om ytringsfrihet i kunsten og Ytringsfrihetskommisjonen, et opprop som har vakt stor debatt i sommer. I dette innlegget presiserer organisasjonen sine standpunkter.

Kulturtanken: Behov for øremerkede midler til inkludering av barn og unge i kulturlivet

30/06/21

– Vi må ha økt oppmerksomhet på mangfold og inkludering når vi nå skal gjenåpne og re-rekruttere barn og unge tilbake, sier direktør Øystein Strand i Kulturtanken om etatens tilskuddsordning.

Miniøya avlyser: – Definisjoner og prioriteringer veier tyngre enn vurderinger av smitterisiko

28/05/21

Norges største barnefestival må avlyse i år igjen. – Ikke bærekraftig å samle 30 personer på et arrangement som Miniøya, sier daglig leder, Solveig Riiser.

Klasseskillet i norsk kulturliv

26/05/21

Tenk om Den Norske Opera & Ballett donerte deler av overskuddet sitt til Herr Nilsen, skriver Alexandra Archetti Stølen, festivalsjef for Oslo World.