Arkiv

Korps

Moms, moms: Seier for frivillige organisasjoner

08/11/21

Trettebergstuen deler ut: Kompenser for moms til frivillige organisasjoner økes betraktelig.

Standard for øverom på plass etter mange års arbeid

29/09/21

Arbeidet for minstekrav til øvingsrom vinner fram. – Uegnede lokaler gir dårlige musikkopplevelser og helseskader, sier styreleder i Norsk musikkråd.

– Det har vært litt lite innrapportering

07/09/21

Musikkforlagene vil minne dirigenter, alle som øver, musikklærere, med flere, om: at de fleste noter og sanger må generere penger.

Musikkvalget 2021: – Ingen godtar at noen må spille organisert fotball i en skråning

31/08/21

– Forutsigbarhet for frivilligheten! I Ballades valgserie får norsk musikkliv si hva som er viktigst for dem etter halvannet år i krise og like før stortingsvalget. Hvor mye har det å si for dem hvilken farge regjeringen får? I dag: Styreleder i Norsk musikkråd.

Kongens fortjenstmedalje til dirigent Øyvind Strand

23/08/21

Han har vært dirigent i Musikkforeningen Suoni i over 40 år. Søndag kveld ble han overrasket med Kongens fortjenstmedalje.

Bedre blodtrykk og konsentrasjon med musikk

29/06/21

I følge Norsk musikkråd bidrar det frivillige musikklivet med 15,8 milliarder kroner i målbar samfunnsnytte. Blant gevinstene er bedre helse.

– Breddekulturen fortsatt glemt

12/05/21

Skuffet over revidert statsbudsjett: Ingen realvekst til tross for musikklivets kritiske situasjon. Idretten favoriseres, mener Norsk musikkråd.

Norsk musikkråd om gjenåpningsplanen: – Fortviler over at breddekulturen ble oversett

07/04/21

Organisasjonen for det frivillige musikk-Norge ønsker likebehandling av idrett og kultur, og etterlyser kompensasjons- og stimuleringsordninger som legger bedre til rette for feltet.

Korpsbevegelsen: – Har en jobb å gjøre med å rekruttere kvinner

13/01/21

– Vi ønsker en god balanse mellom kvinner og menn. Vi har en jobb med å rekruttere flere kvinnelige ressurspersoner, sier Håkon Mogstad i Norges Musikkorpsforbund.

Skvatt da de så kun menn på korpsprogram

13/01/21

12 menn og ingen kvinner skulle snakke på årlig fagsamling for korpsbevegelsen. Samlinga er nå koronaavlyst – likestillingsstemmer i korps og musikkliv mener arrangørene av Hellsymposiene må bruke tida til å tenke balanse.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this