De regionale kompetansesenterne og Music Norway skriver samarbeidsavtale om felles prosjekter som skal komme norske musikere og bransjepersoner til gode. (Foto: Music Norway)

Vil legge til rette for regional vekst i musikkbransjen

Norges regionale kompetansesentre for musikk og Music Norway med avtale om samarbeid.

Kalender

Kampenjazz: Braid

20/09/2020 Kl. 20:00

Oslo

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I dag ble avtalen som skal systematisere samarbeidet mellom de regionale kompetansesentrene for musikk (DRKS) og Music Norway signert.

Hensikten er i følge pressemeldingen fra Music Norway å sikre langsiktighet i utviklingen av felles programmer, og ansvarsdelingen mellom organisasjonene.

Lederne for de regionale kompetansesenterne og Music Norway (Foto: Music Norway)

Den 30. januar i år annonserte kulturminister Trine Skei Grande eksportprogrammet Musikk ut i verden, som er et samarbeid mellom Music Norway og Innovasjon Norge.

Eksportprogrammet ble annonsert muntlig på BI i Oslo i forbindelse med lanseringen av rapporten Hva nå – Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje, og vil i følge Music Norway bli lansert som et selvstendig samarbeid når de formelle delene av avtalen er i havn.

Artister, låtskrivere og produsenter som produserer musikk med eksportverdi er kjernen i programmet.

Her er de regionale kompetansesentrene viktige aktører som binder Music Norway sammen med produksjonsmiljøer, skriver Music Norway i meldinga, og peker på miljøene ved USF Verftet i Bergen, Tou Scene i Stavanger, Tempo i Trondheim, Audioland i Finnmark, Store studio i Bodø, Tvibit i Tromsø og Tanken i Sandvika.

Rundt disse produksjonsmiljøene er det viktig at det utvikles et helhetlig profesjonelt økosystem av tilbydere av støttefunksjoner, og i dette arbeidet er DRKS en sentral aktør, sier Music Norway.

Vekst i distriktene
For å sikre levende miljøer og vekst i verdiskapingen og sysselsettingen i distriktene er det sentralt å ha et felles møtepunkt for kunstnerisk eller faglig utvikling, fortsetter Music Norway i meldinga.

De påpeker at de regionale kompetansesenterne er aktørene som forvalter nettopp denne arenaen, og at fylkekommunen er en sentral part.

Programmer i avtalen: Session, Mentor og Master
Session, Mentor og Master er alle landsdekkende samarbeidsprosjekter som drives av de regionale kompetansesentrene og Music Norway.

Session er åpne seminarrekker, og er et program som skal bidra til å spre erfaring og kunnskap fra norsk og internasjonal musikkbransje, formidlet av erfarne bransjeaktører.

Mentor er en søkbar ordning med veiledning fra håndplukkede aktører fra musikkbransjen.

Master er et helårsprogram for unge og ambisiøse talenter i den norske musikkbransjen. Programmet består av bedriftsbesøk, workshops og foredrag i ulike byer i Europa, og innholdet tilpasses deltakerne.

Les mer om samarbeidsavtalen på Music Norways hjemmesider.

Music Norway er norsk musikklivs eksportorganisasjon, og finansieres av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. Music Norway har kontorer i Oslo, London og Berlin.

De regionale kompetansesentrene for musikk er Brak (Bergen), Tempo (Trondheim), STAR (Stavanger), Sørf (Kristiansand), ØKS (Drammen), MØST (Oslo) og Kofor/RYK (Tromsø).

Senterne er finansiert med midler fra Kulturrådet, fylkeskommuner og kommuner. Sentrene er åpne for alle som driver med musikk i den enkelte regionen, og tilbyr råd, kurs og nettverk for både artister, arrangører og bransje innen det frie musikkfeltet.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev