Fra demonstrasjon for det frivillige musikklivet (Foto: Tone Sæle)

Vellykket markering fra det frivillige musikklivet

Torsdag 15. januar arrangerte Norges Musikkorps Forbund, Norsk Skoleorkesterforbund, Ung Kirkesang og Norges Korforbund en politisk markering på Løvebakken, og senere på dagen en tverrpolitisk debatt i Kulturkirken Jakob. Bakgrunnen for disse arrangementene var statsbudsjettets kutt i frifondmidlene og voksenopplæringsmidlene som det frivillige musikklivet lider under. I tillegg ønsket organisasjonene å påbeke at den nye Kulturmeldinga ikke levner det frivillige kulturlivet mye tanke eller plass.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Aksel Korbøl

På Løvebakken møtte representanter for Stortingets Kulturkomité de indignerte representantene for det frivillige musikkliv. I sine appeller til politikerne etterlyste organisasjonene sine rettmessige andeler av frifondmidlene, det vil si tippemidlene. Kanskje vel så viktig som kravene om midler var etterlysningen av en helhetlig idé bak politikken rettet mot det frivillige musikklivet, og forslaget om en handlingsplan for denne politikken.

Lederen for kulturkomiteen, Sonja Irene Sjøli fra Høyere, svarte på appellene med å berømme det frivillige musikklivet for å skape sosiale fellesskap og engasjement, samt for å bygge broer i nærmiljøet. Hun ga også utrykk for at organisasjonenes krav både var rimelige og nødvendige. Hun lovet også at det frivillige kulturlivet vil få en bred plass under stortingets behandling av kulturmeldingen.

Det var et kulturpolitisk tungt panel i debatten i Kulturkirken Jakob senere samme dag. Fra kulturkomiteen var Ola T. Lånke (KrF), Olemic Thommessen (H), Karin S. Woldseth (FrP) og Eirin Faldet (Ap) tilstede i tillegg til Trine Skei Grande (V), Ågot Valle (Sv) og Åslaug Haga (SP). Arrangørene ønsket å invitere til en prinsipiell debatt om det frivillige musikklivets rammebetingelser i relasjon til de siste års statsbudsjett, eller i bunn og grunn en prinsipiell debatt om det frivillige musikklivets verdi i dagens samfunn. Norges Korforbunds Kåre Hanken håpet derigjennom at debatten kunne gi et bidrag til stortingets behandling av kulturmeldinga.

Debatten tok tidlig en vending mot en diskusjon om organisasjon. I dag blir det tildelt midler til kultur gjennom tolv departement og representantene for FrP og Ap ga utrykk for at en samling av kulturmidlene under ett departement var ønskelig, mens Åslaug Haga foreslo en frivillighetsstatsråd. En statsråd med ansvar for totaliteten i frivilligheten. Også Trine Skei Grande ga utrykk for lignende ideer da hun foreslo å samordne de ulike virkemidlene rettet mot frivilligheten.

Når det kom til spørsmålet om frifondmidlene var panelet enige om at kuttene var beklagelige, og det ble lovet at midlene skulle økes i 2005. Ola T. Lånke forsøkte å fraskrive KrF ansvaret for de siste kuttene av frifond ved å påpeke at opposisjonen vedtok en ny fordelingsnøkkel av tippemidlene, uten å gi regjeringen tid til å utarbeide den nye ordningen. Og med et hjertesukk sa han at det var vanskeligere å sitte i regjering. At det skal være vanskeligere å få gjenomslag for sin politikk som en del av regjeringen enn det er som enkeltstående parti i opposisjon, framstår for denne skribenten som litt underlig.

Det var på sett og vis påfallende at selv om politikerne i panelet alle ga utrykk for at det frivillige musikklivet er viktig, så var det faktisk bare Høyere og FrP som på direkte spørsmål fra debattlederen Synne Skouen, kunne svare på hva de ville med det frivillige musikkliv. Disse svarene var til gjengjeld særdeles generelle og uforpliktende. Den helhetlige og prinsipielle tenkningen omkring disse problemstillingene ble således ikke grundig behandlet på gårsdagens debatt.

Positivt for organisasjonene som arrangerte debatten må det allikevel ha vært at politikerne igjen ga signaler om at de ønsket å ta opp frivillighet i forbindelse med behandlingen av kulturmeldinga, selv om det ikke ble gitt noen konkrete løfter om verken handlingsplan eller økte midler.

Til slutt i debatten sa Åslaug Haga dette hadde vært en bra dag for norsk musikkliv, fordi organisasjonene hadde synliggjort sin virksomhet, sine behov og sine krav for politikerne. Om det viser seg at Haga får rett, får vi ikke vite før politikerne igjen skal behandle budsjett.

Helt til slutt kom sangensemblet Deewas inn i Kulturkirken Jakob og viste alle gjennom fantastisk god sang, hva som egentlig står på spill i denne saken: muligheten for folk i Norge til å ta del i den gleden og berikelsen det er å få drive med utøvende musikk.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev