Norge, fra norway.com

USA skal kjøpe norsk musikk på nett

Selskapet Brand Management Group fikk nylig 200 000 kroner fra Kulturrådet til å utvikle en egen internettportal for salg av norsk musikk i utlandet. Prosjektet «Music From Norway» skal i første omgang gjøre norsk musikk og kultur kommersielt tilgjengelig for 4,9 millioner norskamerikanere gjennom portalen norway.com. Prosjektet er et samarbeid med Phonofile, MIC og Nordmannsforbundet. – På sikt ønsker vi også å knytte oss opp til utenriksstasjonenes nettportaler, sier Fred Stave i Brand Management Group til Ballade.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Av Hild Borchgrevink

— Målet er å gjøre bredden av norsk musikk kommersielt tilgjengelig for et utenlandsk marked gjennom kanaler som fører inntektene tilbake til norsk musikkliv, sier Fred Stave.

Det er samarbeidet med Phonofile som gjør dette mulig. Gjennom etableringen av musikknettbutikken musikkonline.no har Phonofile avtaler med hvert enkelt plateselskap om rett til å selge og distribuere lydfiler på internett, og de har også en avtale med TONO/NCB som innkrever vederlag for opphavsmenn. Portalen norway.com skal kobles til dette systemet, og dermed blir det penger i lommen til norske rettighetshavere når onkel i Amerika laster ned en låt eller et verk.

Folkene i Brand Management Group tror det ligger et stort potensiale for nettbasert salg av norsk musikk i det amerikanske markedet. Prosjektet rettes i første fase mot Nord-Amerika og det norskættede miljøet i USA. Lanseringen knyttes opp mot feiringen av Norges 2005-jubileum, som man tror vil generere stor amerikansk oppmerksomhet om Norge, norsk historie og kultur. ”For kuriositetens skyld kan vi nevne at antall amerikanere som oppga at de har norske aner, har økt med 700.000 hvis man sammenligner med en måling gjort før Lillehammer-OL , skriver faglig leder i selskapet Terje Sand i en presentasjon av prosjektet.

”Music from Norway” er en arbeidstittel.- Portalen skal etter hvert få eget navn og markedsføres som egen merkevare, men innholdet vil bli skreddersydd for markedet i de aktuelle landene med tilknytning til de forskjellige utenriksstasjonenes internettsider, forteller Fred Stave til Ballade.

Initiativtagerne til prosjektet er Brand Management Group og Norgate AS, som også er de to eierne av portalen norway.com. I dag inneholder portalen først og fremst informasjon og lenker relatert til om reise, turisme og kultur i Norge.

Brand Management Group er et uavhengig norsk eid konsulentforetak som bl.a. arbeider aktivt med utviklingsprosjekter innen kulturindustrien i Norge. Norgate er et 50 % eiet portalselskap av Nordmannsforbundet – med formål å styrke båndene mellom Norge og det de kaller ”Norwegians by heart and heritage”.

Det er planlagt at MIC skal levere informasjonstjenester og redaksjonelt innhold til den nye portalen, samt legge ut sin eventkalender for norsk musikk og linker til bransjeregisteret og notekatalogen.

Phonofile bidrar med nettbutikkløsningen og rettighetsavtaler med Tono/NCB og 90 norske plateselskaper.

Norgate vil administrere portalen, og skal etablere forpliktende samarbeid med kontakter i USA som skal gi direkte adgang til nye brukere, blant annet North American Foundation

Brand Management Group står for prosjektledelsen og skal utvikle ferdig forretningsplan, markedsføring og organisering av tjenesten og samarbeidet. De planlegger å lansere ”Music from Norway” høsten 2004 på www.norway.com. Deretter er tanken å rulle portalen trinnvis ut som en tjeneste som også inkluderer Utenriksdepartementets offisielle ”norgesportaler” i de forskjellige landene. Hele prosjektet er estimert til å koste fire millioner kroner.

Nettstedet norway.com finner du her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.