Illustrasjon, Live Klassisk

– Urimelig kritikk mot norske agenter

– Kritikken mot norske agenter holder ikke mål. Den blir for generell og inneholder for mange feil til å kunne bli tatt helt alvorlig, sier daglig leder Hege Lindblad i Den Norske Impresarioforening (DENIF) om Silje Nergaard-manager Tom Garretsons utspill i Ballade.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Garretsons kritikk går primært på at norske agenter er for dyre, og at de gjør en altfor dårlig jobb for de pengene de krever. DENIF organiserer 51 impressarioer i Norge, og Hege Lindblad kjenner seg ikke igjen i den virkelighetsbeskrivelsen som Garretson presenterer.

— Vi kan sikkert finne enkelteksempler som passer inn i Garretsons bransjekritikk, og slik sett kan mye av det han sier være riktig. Men det blir altfor drøyt å gjøre dette til en generell bransjekritikk, uttaler Lindblad som foruten vervet i DENIF er daglig leder av Ad Libitum, med etablerte artister som Erik Bye, Lars Klevstrand, Annbjørg Lien, Sigmund Groven, Kari Svensen og Bukkene Bruse i «stallen».

Hege Lindblad hevder videre at DENIF med sine 51 registrerte medlemsbedrifter de to siste årene kun har mottatt to formelle klager rettet mot medlemmer i bransjeorganisasjonen.

— Begge gjaldt artister som syntes oppgjøret kom vel seint, og begge sakene ble ordnet opp ganske omgående. Jeg er selvfølgelig ikke så naiv at jeg ikke tror det kan finnes flere artister og aktører som har vært misfornøyde med noe deres impressarioer har gjort – eller kanskje heller ikke har gjort. Var det et så omfattende problem som Garretson skisserer, er jeg likevel overbevist om at vi ville mottatt mange flere klager, argumenterer Lindblad.

Verdens dyreste
I sin kritikk her i Ballade framhevet Garretson at «norske agenter er verdens dyreste», med henvisning til at 20 prosent er en vanlig sats. Flere bransjefolk har uttrykt sin støtte til Garretsons kritikk overfor Ballade, men Hege Lindblad mener denne kritikken mest vitner om manglende kjennskap til det norske markedet.

— For det første er prosentsatsen ikke fast, men forhandles fram og fastsettes blant annet utfira hvor stor arbeidsinnsats som ligger bak. Dette burde Garretson med sin mangeårige bransjetilknytning ha god kjennskap til.

— For det andre blir det å sammenlikne norske forhold med utenlandske impressarioer med internasjonale stjerneartister nokså absurd. Det er to helt forskellige virkeligheter, og det sier seg selv at volum også må reflekteres i prosentsatser. Du kommer mye lengre med 10 prosent av 500.000 enn med 20 prosent av 100.000.

Manglende profesjonalitet
Det andre hovedpoenget i Garretsons kritikk er at til tross for høye prosentsatser, så gjør agentene en dårlig jobb som vitner om manglende profesjonalitet.

— Så lenge Garretson ikke kan være mer spesifikk i sin påstand, må det oppfattes som en generell bransjekritikk, og da faller kritikken på sin egen urimelighet. Det vitner de svært få klagene vi mottar om, svarer Hege Lindblad. Hun mener at medlemskap i DENIF i stor grad garanterer profesjonalitet.

— Uansett hvilken bransje du snakker om, vil det alltid finnes enkelte som kanskje gjør en dårlig jobb og som ikke opptrer med ønsket seriøsitet og profesjonalitet. For å forhindre at vår bransje skal få et dårlig omdømme, har vi derfor innført nokså strenge krav til medlemskap i DENIF. For å bli medlem kreves profesjonell drift i minst tre år, to personlige anbefalinger fra medlemmer samt at alle papirer og øvrige formaliteter er i orden. Mange mener dette er vel strenge krav, men det er nettopp for å unngå cowboytendenser som vi har innført disse reglene, forklarer Lindblad.

Skyt ikke pianisten!
Lindblad mener samtidig at Garretson i sin kritikk om manglende profesjonalitet kanskje ender opp med å skyte på pianisten.

— Med så mange artister ute på veien til ethvert tidspunkt, er det klart at det innimellom oppstår noen uheldige episoder. Men det betyr ikke nødvendigvis at ansvaret alltid ligger hos impressarioene. Vi befinner oss mellom artister og arrangører, og dersom vi får garanti fra en arrangør om et piano på scenen, og det så viser seg at det likevel ikke står der, blir det kanskje noe drøyt å straks klandre agenten for det, avslutter Hege Lindblad.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev