– Man blir selvsagt, som norsk, glad for at det er vi som har størst betalingsvilje for musikkstrømming i Norden. Likevel er det viktig å merke seg at fortsatt lytter 3 av 10 musikkstrømmende nordmenn kun til musikk i tjenester eller med abonnementer som ikke krever betaling. Dette gir langt dårligere betaling til musikkskaperne enn der musikklytterne betaler, sier kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy Martinsen. (Foto: Nyebilder)

TONO: Norge har størst betalingsvilje for musikkstrømming i Norden

Men fortsatt strømmer 3 av 10 kun på tjenester som ikke krever betaling. – Det går ut over inntektene til de som skaper musikken, sier kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy Martinsen.

Kalender

POING ALMOST CLASSIC – releasekonsert

06/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musical Sanatorium

07/03/2024 Kl. 18:00

Viken

Det er TONO som melder om funnene, som kommer fra en nordisk undersøkelse bestilt av norske TONO og deres danske og finske søsterselskaper, Koda og Teosto. Undersøkelsen er gjennomført for sjette gang, og måler musikkbruk og -vaner blant et representativt befolkningsutvalg i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Det er analyseselskapet YouGov som har gjennomført undersøkelsen, melder TONO.

– Man blir selvsagt, som norsk, glad for at det er vi som har størst betalingsvilje for musikkstrømming i Norden. Trenden er dessuten positiv: Stadig flere betaler for lyttingen, betalingsviljen er størst blant de unge, og stadig færre bruker kun gratistjenester. Likevel er det viktig å merke seg at fortsatt lytter 3 av 10 musikkstrømmende nordmenn kun til musikk i tjenester eller med abonnementer som ikke krever betaling. Dette gir langt dårligere betaling til musikkskaperne enn der musikklytterne betaler, sier kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy Martinsen.

Funnene forteller altså at 31 prosent av befolkningen i Norge som strømmer musikk utelukkende bruker tjenester som ikke krever brukerbetaling, som reklamefinansierte versjoner av YouTube og Spotify og sosiale medie-plattformer som Facebook, Instagram og TikTok med mer. Tallet er allikevel en nedgang fra 37 prosent i 2020, melder TONO.

Den totale tiden nordmenn bruker på å lytte til musikk fordeler seg nå på 62 prosent i gratistjenester og 38 prosent i betalte tjenester. De som ikke betaler bruker med andre ord mer tid på lytting. De tre viktigste årsakene til at de ikke betaler for musikkstrømming er disse: De hører så lite på musikk at de ikke trenger en betalt tjeneste (31 prosent), det finnes så mange gratis alternativer at de ikke forstår hvorfor de skal velge en betalt tjeneste (27 prosent), og at det er for dyrt (26 prosent).

YouTube er den største musikktjenesten i Norge, selv om den scorer lavere på årets undersøkelse enn i 2020. Den gangen oppga 73 prosent at de brukte YouTube til å lytte til musikk mot 66 prosent i år. Spotify, den nest største tjenesten, har motsatt utvikling: Mens 60 prosent i 2020 svarte at de brukte Spotify har dette i år økt til 65 prosent. Til sammenlikning oppga 50 prosent i 2015 at de brukte tjenesten, i følge TONO.

Nøkkeltall fra undersøkelsen

  • 91 prosent av nordmenn strømmer musikk
  • 60 prosent av disse har et betalt abonnement, mens 31 prosent benytter utelukkende tjenester som ikke krever betaling
  • Gjennomsnittlig tid brukt på strømming av musikk per dag er 3,5 timer
  • De som betaler for strømming av musikk er sterkest representert i aldersgruppen 18-34 og 35-49, og i mindre grad i aldersgruppen 50-69.
  • De som ikke betaler for å strømme musikk er sterkest representert i aldersgruppen 50-65
  • 54 prosent av de som lytter til musikk i strømmetjenester hører på egne spillelister
  • 86 prosent av nordmenn abonnerer på minst en filmstrømmetjeneste

Kilde: TONO

Les hele undersøkelsen her

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.