Kaada

Tilskudd til musikkensembler 2003

Norsk kulturråd har gitt tilskudd til musikkensembler for 2003. Kulturrådet har til sammen fordelt 7 millioner på 44 ensembler, og har mottatt 92 søknader med en samlet søknadssum på ca 56 millioner kroner. – Kulturrådet har på grunn av stramme budsjettrammer ikke kunnet foreta de positive justeringene av støttebeløpet som har vært ønskelig, sett i forhold til den sterke fremveksten av frie profesjonelle musikkensembler, heter det i en uttalelse fra Kulturrådet. Det er i fordelingen for 2003 ikke gitt tilsagn om flerårig støtte, men støtten innebærer likevel en økning på en million kroner i forhold til fjorårets utdeling.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

I vurderingen er det lagt vekt på ensemblenes kunstneriske profil og formidlingsevne, aktivitet, størrelse, stabilitet og utviklingsmuligheter. Fordelingen innad og mellom sjangrene er godt ivaretatt ut fra den spredningen som er i søknadsmassen, heter det i presemeldingen fra Kulturrådet.

— Som en følge av trange budsjettrammer har tildelingen til musikkensemblene vært svært vanskelig. Kulturrådet har derfor ikke kunnet foreta de positive justeringene av støttebeløpet som har vært ønskelig fra rådet sin side, sett i forhold til den sterke fremveksten av frie profesjonelle musikkensembler. Det er i fordelingen for 2003 ikke gitt tilsagn om flerårig støtte.

Allikevel har Kulturrådet funnet plass til 12 ensembler som ikke har fått støtte tidligere. Disse er Bergen Barokk, Bergen Domkantori, Big Bambus, Dadafon, Kaada, Knut Riisnæs Kvartett, Oslo Camerata, Rusk, SKOMSORK, Solo Cissikho & SkuM’balax, Tango for 3 og Trondheim Sinfonietta.

— Innenfor det flerkulturelle musikkfeltet finnes det utøvere av tradisjonsmusikk på et høyt internasjonalt nivå, heter det videre. – Kulturrådet har gitt tilskudd til prosjekter som ved siden av å være viktige rent kunstnerisk, også er viktige for utviklingen av ensemblespill på dette feltet. Blant disse ensemblene finner vi blant annet ComboNations og Solo Cissikho & SkuM’balax.

Tilskuddsordningen for støtte til musikkensembler retter seg mot profesjonelle ensembler på et høyt kunstnerisk nivå. Formålet med tilskuddene er å bedre produksjons- og utviklingsvilkårene for de profesjonelle musikkensemblene, som er sentrale aktører i det skapende og utøvende musikklivet. Norsk kulturråd fordelte i fjor 6,5 millioner i støtte til i alt 37 ensembler, og slik sett innebærer årets tildeling en økning. Det er likevel en million kroner mindre enn i 2001, da i alt 8 millioner ble fordelt til 42 ensembler.

Frie profesjonelle musikkensembler som enten er i kontinuerlig drift og har minst ett års virksomhet å vise til, eller som over tid er sammensatt for enkeltprosjekter kan søke som støtte til drift. I fordelingen av midler vektlegger Kulturrådet å støtte ensembler som gjennom sin virksomhet har vist et stort kunstnerisk potensiale, samt tiltak som omfatter utvikling og fornyelse.

Rådet ønsker å konsentrere midlene slik at de ikke fordeles på et for stort antall ensembler. Ved tildeling tas det også hensyn til ensemblenes stabilitet, størrelse og virksomhetsnivå.

Fra og med tildelingen for 2002 har ensemblene kunnet søke om støtte for inntil tre år. Denne tryggheten faller nå bort, i og med det strammere budsjettet. Nedenfor finner du en komplett oversikt over årets tildelinger.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev