Skjermbilde fra promoteringsfilm fra vier.live (Foto: skjermbilde vier.live)

Tæring, læring og ny næring

Vi vil dele noen viktige læringspunkter fra kulturfeltet etter sju måneder i krise. Samtidig ber vi ansvarlige politikere og byråkrater innstendig om å se på noen enda viktigere næringspunkter, skriver Torgeir Vierdal i strømmeproduksjonsselskapet Vierlive.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

INNLEGG: Torgeir Vierdal, talsperson for vier.live

Torgeir Vierdal (Foto: Pressefoto)

Så ble det verre, men det skal blir bedre. I likhet med mange andre bransjer og næringer, er kulturfeltet avhengig av det som nå ikke er mulig. At vi møtes.

Men det er fortsatt mulig å vise fram kunst og kultur. Vier.live gjør det hver dag. Men vi har et spørsmål til kulturminister Abid Raja:

Skal vi skape innovasjon og morgendagens kulturnæring, kan vi ikke fortsette å bruke gammeldagse kompensasjonsordninger og gårsdagens verktøy. Er du med?

Det er utrolig mye vi kan lære på bare sju måneder når verden er i krise og hverdagen snudd på hodet. Krisens galskap skaper ikke bare utfordringer, men også nye vaner, muligheter, ideer og grobunn for nye tjenester. Spørsmålet er bare om vi klarer å lære av det som har skjedd dette halvåret. Hvordan bevarer vi den kompetansen som kulturnæringen har utviklet over tid? Hvordan benytter vi anledningen til å skape nye muligheter og inntektskilder for kulturbransjen?

 

Abid Raja oppfordrer og roser i denne promofilmen fra Vierlives produksjon «Et annet sted». Nå mener imidlertid Vierlive at det eneste departementet hans bringer til torgs, er mer penger.

Det startet så fint med politisk handlekraft og pågangsmot. Underveis tilegnet vi oss ny og nyttig kunnskap og flere aktører ble invitert til både Kulturråd og Kulturdepartement for å dele av våre erfaringer. Vi må stimulere til aktivitet og ikke passivitet for å få med hele bredden i kulturfeltet, sa vi i vier.live. Tilsvaret fra departementet ble at de dekket tapet for de tomme setene slik at aktørene kunne opprettholde planene sine.

Men nå i tredje runde ser det ut til at verktøykassa er tom. Det eneste Kulturdepartementet bringer til torgs er enda flere penger, som skal trekkes fra neste års stimuleringsbudsjett, som pøses inn til et stadig mindre publikum. I stedet for å lytte til råd hos nye aktører og se på endret publikumsadferd, så har man opprettholdt en gammel modell, der nytenkning dessverre synes fraværende.

Les også om Vierlives klage på avslag hos statens stimuleringsodrning

Skal vi skape innovasjon og morgendagens kulturnæring, kan vi ikke fortsette å bruke gammeldagse kompensasjonsordninger og gårsdagens verktøy. Vi må invitere inn ny kunnskap og nye aktører som kan bidra, utfordre, åpne opp dører og videreutvikle næringen.

Hører du Raja? Eller er det næringsministeren som kan komme til unnsetning?

Gjør vi dette riktig nå, kan flere kunstformer få et bredere publikum og folk få tilgang til en ny verden av opplevelser. Og gjør vi enda mer riktig, kan norsk kunst og kultur nå ut til et helt annet internasjonalt publikum.

Jobb er bedre enn støtte.

Strømming av kunst og kultur handler ikke lenger om å sette opp et kamera og koble seg til Facebook. Det dreier seg om et helt nytt format, der scenekunst, poesi, musikk, teater og dans kan skape opplevelser som selv ikke på de fysiske scenene var mulig.

Dette har vi lært:

• Først og fremst vil kulturarbeidere jobbe og utvikle seg. – Det er fantastisk å være tilbake på jobb til Creos satser, sier arbeiderne som hyres inn på arrangementene. Jobb er bedre enn støtte.

• Det er mulig å utvikle helt nye kunstuttrykk i live-strømming, der artister, regissører og produksjonsteam benytter formatets kvaliteter og skaper helt
unike opplevelser og møter mellom en scene og publikum.

• Nærheten og den direkte dialogen med publikum gjennom kommunikasjon og chat-funksjoner skaper en unik fordel for strømmeplattformen. Til publikum og anmeldernes begeistring.

• Fokus på innhold og kvalitet i bilde og lyd er avgjørende for å skape unike opplevelser.

• Du kan nå ut til et internasjonalt publikum fra en location hvor som helst.

• Det funker like bra med live poesi gatelangs i Oslo, til popkonsert på Konserthuset og dans i Hong Kong.

• Folk er villige til å betale for digitale kulturarrangementer, og betalingsvilligheten er økende. I vår fikk de få arrangementene som ikke var gratis på nett, kritikk. I dag er det gode tilbakemeldinger på arrangementene, og vi ser en stadig eldre målgruppe som viser interesse og ønsker råd om hvordan betalingen fungerer på nett.

• Norge var et av de førende landene i verden til å tilfredsstille et kulturelt savn gjennom digitale arenaer da krisen inntraff og vi har i dag fått et mer raffinert
publikum som mange internasjonale aktører trekker læring fra.

Kulturfeltet eller kultursektoren er sammensatt. Menon Economics/BI har i en fersk rapport regnet ut at sektoren sysselsatte ca. 40.000 mennesker i 2019. Inkludert film
snakker vi om 45.000. De skapte sammen verdier for 13 milliarder kroner i fjor. Men ser vi på de som leverer helt nødvendig utstyr og tjenester til kultursektoren, er det nye 15.000 personer. Og hold dere fast, de skaper mer verdi enn selve sektoren. Nemlig 15 milliarder.

Vier.live er et helt nytt selskap, skapt av bransjens egne. En kulturplattform for salg av digitale inngangsbilletter og en pådriver for kreativ blomstring innenfor
strømmeformatet. Siden oppstarten har vi, sammen med artister, dansere, poeter, skuespillere, management og festivaler, solgt mer enn 40.000 billetter i over 100 land og sysselsatt kulturarbeidere for i underkant av 15 millioner kroner. Og det er vi veldig stolte av.

Og her kommer utfordringen: Slik situasjonen er i dag med all usikkerheten som råder sitter artistene og deres management sammen med arrangørene, som vier.live, med all risiko. I forsøket på å skape en plattform som hele kultursektoren og kulturNÆRINGEN kan nyte godt av er vi forundret over at ingen av stimuleringsordningene hensyntar den delen av kulturnæringen som beviselig fungerer – også i krise.

Allerede fra starten av sa vi: Ikke gi bort kunst og kultur gratis. Samtidig opptrådte stadig flere aktører – med statsstøtte – gratis, og var dermed med på å spenne beina under de som ikke har statsstøtte, og som trenger å selge billetter for å overleve. Betalingsviljen ble ikke stimulert.

Etter læringspunkter må det komme noen konkrete næringspunkter. Vi har fire konkrete forslag og stiller hoder og kunnskap tilgjengelig om det skulle være nyttig for kulturminister og næringsminister.

Våre forslag er:
• Lag en stimuleringsordning som oppfordrer til direktestrømmede arrangementer – gjerne i kombinasjon med det fysiske.

• Still krav om betaling på arrangementene.

• Oppfordre til å bruke norske plattformer.

• Øremerk penger til arenaer og andre som faktisk er tuftet på fysiske arrangementer, og oppfordre til produksjon av direktestrømming fra etablerte arenaer. Kompensér for husleie, uteblitt alkoholsalg og cut på billetter.

Nå har de internasjonale gigantene våknet og ser til Norge, faktisk. Dette må vi utnytte. For det er ikke sånn at strømming og digitale kulturopplevelser blir borte når vaksinen har begynt å virke. Digitale kulturopplevelser når ut til folk som ikke har, eller har hatt tilgang. De som trenger det. Og opplevelsen når ut til et nytt internasjonalt publikum. Noe næringen trenger.

Med all erfaringen vi har tilegnet oss er vi trygge på at kulturstrømming er en del av løsningen i dag og en enda større mulighet for fremtiden. Men nå må du være med, Raja.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.