Back side-kopi

Støtte til musikkfestivaler og festspill 2001

Norsk kulturråd har tildelt støtten til musikkfestivaler og festspill for neste år. 21,6 millioner kroner er fordelt på i alt 41 festivaler, der Ultima, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, Vestfold Festspillene, Kongsberg Jazzfestival, Vossa Jazz, Quartfestivalen og Notodden Bluesfestival blant de som mottar de største pottene. 31 håpefulle festivalarrangører ble for øvrig stående uten støtte i denne omgang.

Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Årets tildeling viser en sjangermessig god spredning, og reflekterer det mangfoldet av aktivitet og tilbud som musikkfestivalene representerer.

Det er første gang Kulturrådet tildeler festivalstøtten. Tilskuddsordningen for musikkfestivaler og festspill ble opprettet i 1997 og gis til festivaler og festspill som arrangeres årlig/biennalt med minst to dagers varighet. Festivalstøttens formål er å bidra til at musikkfestivaler på et høyt kvalitetsnivå kan opprettholdes og utvikles. Kulturrådet har videreført ordningen slik den har blitt praktisert ved tidligere års tildelinger.

Antallet søkere har økt fra forrige tildelingsrunde – fra 56 til 72 søkere med en samlet søknadssum på kr 40 mill.

Kulturrådet har lagt til grunn krav om profesjonalitet og samsvar mellom festivalenes program, innhold/aktivitetsnivå og den enkelte festivals målsetting, samt festivalenes faglige og kunstneriske utvikling. Det er videre foretatt en viss utjevning av forskjeller i tilskudd til sammenlignbare festivaler.

Kravet om drift på et høyt faglig og profesjonelt nivå gjelder også for de nye festivalene som får støtte fra ordningen i 2001. Essens Musikkfestival (Frederikstad), Jørn Hilme Stemnet (Fagernes), Norsk Countrytreff (Breim) og Vinterfestuka (Narvik) har etablert seg som viktige festivaler innenfor ulike musikkområder.

Her er oversikten over de siste årenes tildelinger:

1999 2000 2001
rytmisk musikk:
Bergen Music Fest 140 000 375 000 500 000
Norwegian Wood 270 000 550 000 600 000
Norsk Country Treff 100 000
Notodden Blues Festival 615 000 800 000 800 000
Quart Festivalen 560 000 750 000 850 000
Skjærgårdsgospel 300 000 300 000 250 000
Viser ved Kanalen 50 000 100 000
jazz:
DølaJazz, Lillehammer Jazzfestival 90 000 300 000 300 000
Kongsberg Jazzfestival 1 100 000 1 265 000 1 265 000
Nattjazz 475 000 475 000 600 000
MaiJazz 375 000 400 000 450 000
Oslo Jazzfestival 420 000 420 000 432 000
Sildajazz 115 000 115 000 118 000
Storbandfestivalen 90 000 200 000 200 000
Varanger Festivalen 500 000 600 000 600 000
Vossa Jazz 940 000 940 000 970 000
samtidsmusikk:
Autunnale-festivalen 115 000 200 000 250 000
Essens Musikkfestival 100 000
Fartein Valen-dagene 50 000 50 000 50 000
Ilios 95 000 250 000 300 000
Music Factory 465 000 450 000 200 000
Ultima 2 540 000 2 540 000 2 614 000
klassisk/kammemusikk:
Festspillene i Elverum 400 000 300 000 400 000
Hardanger Musikkfest 80 000 130 000
International Chamber Music Festival 620 000 720 000 750 000
Nordlysfestivalen 325 000 350 000 450 000
Oslo Kammermusikk festival 740 000 730 000 751 000
Risør Kammermusikkfest 615 000 680 000 680 000
Trondheim Kammermusikk festival 90 000 200 000 200 000
folkemusikk:
Den Norske Folkemusikkveka 325 000 350 000 450 000
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival 1 055 000 1 500 000 1 500 000
Jørn Hilme-stemnet 100 000
Osafestivalen 50 000 100 000 100 000
Riddu Riddu Festivála 80 000 200 000
Samisk Musikkfestival 200 000 200 000 206 000
Telemarkfestivalen 565 000 650 000 650 000
festspill:
Internasjonale Kirkefestspill Kristiansand 785 000 785 000 808 000
Nordland Musikkfestuke 760 000 850 000 950 000
Vestfold Festpillene 1 200 000 1 250 000 1 300 000
Vinterfestuka i Narvik 200 000
Vinterspillene på Lillehammer 320 000 400 000 350 000
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.