Valgerd Svarstad Haugland

Stor nordisk opphavsrettskonferanse i Oslo

29. og 30. mai inviterer kultur- og kyrkjeminister Valgerd Svarstad Haugland til nordisk opphavsrettskonferanse på Hotel Bristol i Oslo. – Vernet av opphavsretten er viktig kulturpolitikk. Digitaliseringa fører med seg nye utfordringar som krev ny gjennomgang av regelverket, seier ho.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

— Eg er glad for at dei nordiske landa samarbeider i desse viktige spørsmåla, seier statsråd Svarstad Haugland vidare.

Eit sentralt tema på konferansen vil vere korleis det nye EU-direktivet om opphavsretten i informasjonssamfunnet skal gjennomførast i lovverket. Det same gjeld dei nye traktatane til den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen World Intellectual Property Organization (WIPO).

Andre viktige tema blir kompensasjon og forholdet til privatkopiering, bibliotekvederlag og opphavsrett, kringkastarane sine rettar og det vidare arbeidet på opphavsrettsområdet i EU.

150 deltakarar frå departementa i dei nordiske landa, brukarorganisasjonar og opphavsrettsorganisasjonar er venta til konferansen. Kultur- og kyrkjedepartementet arrangerer konferansen i samarbeid med Nordisk ministerråd, Kulturministeriet i Danmark, Justisdepartementet og Kulturdepartementet i Sverige, Undervisningsministeriet i Finland og Kulturministeriet på Island.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev