Anette Trettebergstuen (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

Statsbudsjettet 2023: Gjennomgang av musikkfeltet

Den største kunstretninga, den med flest sysselsatt i underholdningsbransjen, musikken, får sin egen statlige gjennomgang.

Kalender

I regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2023 heter det at «Regjeringen vil sette i gang arbeidet med en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet i 2023, som ser både institusjoner, organisasjoner, frivillighet, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng.» Det leser vi i Regjeringas forslag til statsbudsjett.

– Hva er målet med denne gjennomgangen, Anette Trettebergstuen?

– Dette er noe som har blitt etterlyst av feltet lenge, egentlig, en bred gjennomgang av musikkfeltet. Det lovte vi i opposisjon, og synes er en god idé og på tide, så det skal vi gjennomføre, sier Kultur- og likestillingsministeren.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev