Snarvei til synk

Trenger du 3 minutter Hilde Louise Asbjørnsen til neste episode av tv-serien du lager? Det blir 32465 kroner. Betal i kassen.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I første versjon av den nye nettjenesten EnkelKlarering.no har 32 norske plateselskaper forhåndsklarert i alt 42 000 kutt og gjort dem tilgjengelige for søk og kjøp.

Forhåndsklareringen innebærer at en kunde, for eksempel en filmprodusent som går inn på nettsiden, kan være trygg på at kuttene hun finner er tilgjengelige for bruk i film, tv eller reklame.

Håpet er at tiltaket skal gjøre det lettere å selge norsk musikk til såkalt synk (det vil si synkronisering med bilde/video) og at det faktisk blir betalt for musikken, selv om prosessen i praksis ofte vil bli mer omstendelig enn ingressen antyder. Endelig pris vil ofte forhandles mellom forlag og kjøper, mange av sporene vil fortsatt kreve ekstra klarering og det kommer et eget krav i posten om NCB-avgift.

Anslått pris
De 32465 kronene i ingressen er prisen som kommer frem når Hilde Louise Asbjørnsens sang ”All You Are To Me” blir bestilt til en episode av en tenkt tv-serie som skal vises på TV Norge i Norden. Summen inkluderer NCB-avgift.

Vårt forsøk på å bestille All You Are To Me (Foto: )

Men Jan Paulsen, som har drevet fram EnkelKlarering sammen medFONO (som organiserer uavhengige, norske plateselskaper) og Musikkforleggerne (som organiserer forlagene), understreker at prisen er et anslag og at forhandlinger mellom kjøper og selger fort kan endre summen i den ene eller andre retningen.

Tjenesten skal allerede være brukt av produksjonsselskapet 4 ½ for å skaffe musikk til filmen ”Jakten på Berlusconi” (som har premiere i september).

Går for tredobling
En katalog på 42000 spor er selvsagt langt unna potensialet for en tjeneste som dette, selv om den skal omfatte norsk musikk. Paulsen lover at antallet spor kommer til å øke dramatisk i løpet av høsten 2014.

– Vi har en målsetning om å komme opp i 150 000 låter innen 2017, sier han.

Jan Paulsen vil gjøre det lettere å selge norsk musikk til synkronisering med bilde/video

Jan Paulsen vil gjøre det lettere å selge norsk musikk til synkronisering med bilde/video (Foto: )

Paulsen ser for seg mange flere kundegrupper enn tv-, film- eller reklameprodusenter og håper på at også private, offentlige myndigheter og skoleverket vil benytte tjenesten.

Selv om det blir forhandlet pris mellom partene sier Paulsen at tjenesten innebærer en kraftig forenkling. Grunnen er at arbeidet med å hente inn tillatelse fra rettighetshavere er gjort på forhånd.

– Hittil har systemet vært veldig tungvint. Du tenker kanskje at du må ringe TONO. Der får du beskjed om at det lar seg ordne, men at du må ringe forlaget. Forlaget sier ok, men snakk med plateselskapet, som igjen må høre med artisten. Denne jobben er gjort på forhånd når det gjelder musikken du finner på EnkelKlarering, sier Paulsen.

– Garanterer du at alle kuttene er forhåndsklarert?

– Vi kan ikke sjekke alle sporene. Det er selskapene som har lagt inn repertoaret som må sikre klareringen, sier Paulsen og legger til at rettighetene ikke blir overført fra artister, selskap eller forlag til EnkelKlarering, men at selskapene bruker EnkelKlarering som et verktøy.

Mer forenkling å gå på
Noen kutt er dessuten merket med at ”Denne musikken kan ikke klareres og lisensieres direkte fra dette nettstedet”. Det betyr at EnkelKlarering tar kontakt med rettighetshaverne direkte for klarering av musikken etter at søknaden er registrert.

Arbeidet med tjenesten fram mot høstens lansering har blant annet omfattet forhandlinger med NCB (Nordic Copyright Bureau, som forvalter musikkbruk i audiovisuelle produksjoner på vegne av de nordiske opphavsrettsselskapene, i Norge TONO). Paulsen oppnådde en del i forhandlingene, men ønsker seg i neste runde en avtale som dekker hele Norden og et system der NCB kan fakturere EnkelKlarering.no i stedet for å sende regning til den som skal bruke musikken.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev