Skal utvikle fremtidens løsninger

Samarbeid mellom musikk- og teknologifeltet har et forbedringspotensial. Music Hackaton er en nyvinning under årets by:Larm som vil bøte på dette.

Kalender

NeoArte – Synthesizer of Arts: NEOARTE MARATHON

25/03/2023 Kl. 17.00-22.00

Oslo

Lørdagsopera 25. mars

25/03/2023 Kl. 15:30

Oslo

Et basseventyr – en akustisk reise for hele familien

25/03/2023 Kl. 12:00 og 14:00

Oslo

Gloria! Bach og Poulenc hånd i hånd

26/03/2023 Kl. 19:00

Oslo

Norges første Music Hackathon går av stabelen under by:Larm neste uke. Det er et 24 timers arrangement der interesserte innen musikk og teknologi utfordres til å utvikle produkt på feltet.
– Vi er en av verdens beste på digital musikkstrømming. Det betyr at vi har en unik mulighet til å skape morgendagens musikkteknologi. Men nabolandene våre er litt bedre til å lage de gode produktene. Samtidig viser salget av WiMP at vi lager musikkteknologiske løsninger som verden vil ha, sier prosjektansvarlig Sigrid Traasdahl i Mashup Norway, og fortsetter:
– Institutt for musikkvitenskap på Blindern er langt fremme med å utvikle teknologi som kobler musikk og bevegelse. Det vil påvirke hvordan du og jeg deler og bruker musikk i fremtiden. Vi må lage rom for at mennesker fra ulike fagfelt kan samles om å utvikle teknolog som musikkbransjen trenger, på et sted hvor musikkbransjen faktisk er. Slik at en kobler de ulike feltene sammen.
Fire utfordringer til deltakerne
Mashup Norway er sammen med Notam, Institutt for musikkvitenskap og Institutt for informatikk ved Universitet i Oslo initiativtakere til konseptet. Ideen har de hentet fra en rekke større musikkfestivaler i andre land.
– Vi har fått bestillinger fra musikkbransje og utøvere på fire caser som de skal presentere for deltakerne. Casene er forhåndsbestilt som behov fra norsk musikkbransje, sier Traasdahl og utdyper:
– Et case er å utvikle Jonas Barstens hanske, et musikalsk instrument som bæres av en danser. Teknologi som dette åpner for spennende samarbeid mellom utøvere fra ulike kunstfelt, som for Jonas har ført til at han som trommis kan samarbeide med en danser om å lage elektronisk musikk. Dette setter utøving av musikk i et helt nytt lys.
– Phonofile vil utfordre deltakerne til å lage en digital tjeneste som systematiserer alt av informasjon fra medier og sosiale medier på en oversiktlig måte. Tjenesten skal gjøre den enklere for plateselskap å forstå spredningen og delingen av informasjon knyttet til et plateslipp.
– Utfordringen fra Musikkbyen Oslo, en organisasjon som jobber for at Oslo skal være en så levende musikkby som mulig, er å lage en digital tjeneste som kjenner din musikksmak og Oslo bedre enn noen annen. En tjeneste som systematiserer nødvendig informasjon om alle konserter og spillesteder i Oslo, og som basert på informasjon du gir den anbefaler deg konserter og spillesteder.
– I tillegg vil Ticketmaster, en av verdens største tjenester for salg av billetter, åpne sine API-er kun for deltakerne på Music Hackathon. Her er mulighetene mange. Kun kreativiteten blant deltakerne setter en stopper. Ticketmaster stiller også med veiledning underveis i Hackathonet fra sine utviklere.
Praktiske rammer
Notam inngikk i samarbeidsprosjektet etter invitasjon fra Musikkvitenskap på UiO. Ifølge Notto J W Thelle i Notam takket de ja ut fra en vurdering av at dette er positivt initiativ med tanke på rekruttering av unge utviklertalent inn i kunstfeltet.
Hvorfor er et slikt intensivt konsept musikkfaglig relevant?
– Nyskapning fungerer aller best med praktiske og tidsmessige rammer. Det er ikke sikkert en 24-timers konkurranse vil resultere i en genial og nyskapende applikasjon, men det vil helt sikkert være til inspirasjon for deltagerne, gi gode ideer til videre arbeid, være nettverksskapende og styrke kommunikasjonen mellom de som er aktive innen utvikling til musikalske formål, sier Thelle.
I likhet med Mashup Norway ser han at det er et stort forbedringspotensial når det kommer til samarbeidet mellom feltene. Han mener det er relativt få miljøer i Norge som har den tverrfaglige spisskompetansen som er nødvendig for å utvikle teknologi med bruksområder som er relevante for utøvende og skapende musikere.

Det er ofte slik at teknologien pålegger musikken føringer som er vanskelige å bryte ut av. I praksis betyr det at de relativt få kommersielle aktørene med nok muskler til å tilby produkter til et bredt marked også er med på å skape musikksjangre.

– På Notam er vi bevisste på at det ofte er slik at teknologien pålegger musikken føringer som er vanskelige å bryte ut av. I praksis betyr det at de relativt få kommersielle aktørene med nok muskler til å tilby produkter til et bredt marked også er med på å skape musikksjangre.
– Dette er ikke i seg selv negativt, men flere og bedre koblinger mellom de estetiske miljøene og realfagsmiljøene vil gi flere valgmuligheter til dem som ønsker å være mer enn sluttbruker.
– Hva ønsker dere at skal komme ut av Hackaton’en?
– Først og fremst: At flere i miljøet skal bli bedre kjent med hverandre og bli inspirert av hverandres ideer. Vi tror Hackathon-konseptets styrke ligger i nettverksbygging. Det kan også komme svært gode ideer som ikke nødvendigvis blir ferdige på 24 timer, men som kan danne gode grunnlag for videre utvikling.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev