Troldhaugen

SAMSPEL søker innspill

Verdenskongressen for musikkpedagoger, SAMSPEL (ISME 2002), går av stabelen i Bergen 11. – 16. august. Nå etterlyser arrangørene norske og nordiske forelesere.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Det er plass til flere norske og nordiske forelesere på SAMSPEL ISME 2002 i Bergen!

Vis fram ditt prosjekt! Vis hvordan du underviser og arbeider! Skap debatt om temaer som opptar deg! Bli med å presentere forskjellige måter å jobbe musikkpedagogisk på i Norge og Norden!

SAMSPEL ISME 2002 er en kongress for musikkpedagoger. Kongressen arrangeres i Bergen 11.-16. august i 2002. Den første søknadsfristen for å delta med foredrag, workshop og/eller prosjekt til SAMSPEL gikk ut 20. september.

Styret i ISME 2002 har distribuert invitasjonen til å presentere vidt og bredt, og spenningen var stor da postboksen skulle åpnes denne uka.

Styret i ISME 2002 kan melde at det vil bli mange utenlandske presentatører på kongressen. Det store spørsmålet er imidlertid: Hvor blir det av de norske og nordiske? Denne kongressen er en kjempearena der du kan vise fram nordisk musikkpedagogikk, små og store prosjekter og verksteder. Du kan (om du ønsker) holde foredraget, forelesningen eller verkstedet ditt på et nordisk språk, du kan samarbeide med andre og belyse temaet ditt på mange forskjellige måter.

ISME-styret ønsker god balanse mellom teoretiske og praktiske innfallsvinkler, og foreløpig er det plass til en god del flere verkstedpregede kurs på ISME 2002, altså er det flott med noe praktisk og matnyttig som vi i Norge og Norden jo er eksperter på. Ta gjerne med elever/studenter og demonstrer undervisning.

ISME 2002 skal være en møteplass og en smeltedigel. Noen tror kanskje det er høy terskel for å bidra, men dette er faktisk en bredt anlagt kongress for alle typer musikkpedagoger fra hele verden – og mange av dem kommer til Norge for å se hvordan vi jobber praktisk her i det høye nord. Så la oss møte dem med et mylder av nordiske uttrykk!

ISME 2002 vil ha plass til ca 250 innslag -en regner med inntil 20 parallelle aktiviteter store deler av dagen. Derfor er oppfordringen: Gå inn på www.uib.no/isme2002/ og skriv en søknad om å få delta som presentatør i dag (eller i morgen). Fristen er løpt ut, og søknadene vurderes fortløpende. Det blir dermed et slags «Først til mølla»-prinsipp her.

Det er også fortsatt mulig å søke om å få delta med utøvende musikkgrupper til SAMSPELs egen musicsfest. Vi regner med at det vil bli ca 50 konserter i løpet av kongressuka, primært av/med barn og unge.

Dersom du har noe du lurer på eller noe du vil diskutere, ta kontakt med isme2002@uib.no eller med en av styremedlemmene i ISME 2002 som du finner epostadresser til på websida. Styret i ISME 2002 kan for øvrig melde at alt informasjonsmateriale om ISME 2002 vil bli lagt ut på norsk i løpet av kort tid. Kongressen er fortsatt i støpeskjeen. Vi ber deg bli med på å forme den. Men nå haster det!

Husk også å melde deg på SAMSPEL sin mailingliste som du finner på websidene våre.

For SAMSPEL ISME 2002

Magne Espeland, styreleder

Ann Margret Hauknes, sekretariatleder

Kari Holdhus, infoansvarlig

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.