Sæmund Fiskvik 2003

Sæmund Fiskvik: – Parodisk kritikkforsøk av Spellemann

Etter at det fra flere hold har blitt anbefalt at Spellemannprisen bør unngå å besette sitt styrende organ, Spellemannkomiteen, med platesjefene til artister komiteen selv nominerer til «årets låt», mottok Ballade i dag kommentarer fra en svært indignert IFPI-sjef. – Jeg håper at dette er en parodi på offentlig kritikk – for det ser sånn ut – men jeg frykter at det er en farse, sier Sæmund Fiskvik, som avviser at Spellemannkomiteen har troverdighetsproblemer.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

— Jeg er strålende fornøyd med at NRK etter iherdig innsats kun har funnet én selvoppnevnt norgesmester fra forskermiljøet på handelshøgskolen til å pirke etter feil. Jeg håper at dette er en parodi på offentlig kritikk – for det ser sånn ut – men jeg frykter at det er en farse, sier Fiskvik, som ikke levner verken Ballades eller NRK.no sine intervjuobjekter mye ære:

— Det er ekstra pussig når denne forskeren, som skryter av at han har 50 styreverv, overhodet ikke har forsket på Spellemannprisen og heller ikke har gjort noen undersøkelser av vår struktur, men allikevel uttaler seg på innspill fra en forutinntatt journalist, uttaler Fiskvik.

Både Dagsavisens kulturredaktør, Cathrine Sandnes, og nevnte forsker Arne Selvik, som er programdirektør for lederutviklingsprogrammet AFF ved Handelshøgskolen i Bergen, har uttalt at Spellemannkomiteen bør besettes av uhildede personer utenfor platebransjen selv – og at platedirektører aldri bør sitte i en slik komité av hensyn til prisens troverdighet.

Dette er Fiskvik dypt uenig i.

— Spellemannkomiteen er en arrangørkomité, med dyktige representanter, som naturligvis ikke er uavhengige av bransjen. Bransjen selv, igjennom flere organisasjoner, så som IFPI og FONO, er ansvarlige arrangører for Spellemannprisen. Dermed er det helt naturlig at disse tar sitt ansvar ved å sitte i komiteen.

Men innvendingen fra Sandnes var at når så mange som tre av fem nominerte til «årets låt» kommer fra komitérepresentantene egne rekker, så kan dette gå utover Spellemannprisens troverdighet, som dennes status står og faller på?

— Angående prisene «årets låt» og «årets Spellemann», er det riktig at komiteen fungerer som nominasjonsjury – og dette er en fornuftig løsning. Her praktiseres habilitet, som fungerer slik at den som måtte være nært knyttet til aktuelle kandidater, går på gangen. Dette er den offentlige måten å gjøre det på, tordner Fiskvik, og konkluderer videre:

— Spellemannkomiteen er ikke beslutningsudyktig av den grunn. Tilsvarende gjelder prisen «Årets Spellemann», som bør plukkes ut av dette svært kompetente organet. Det er interessant at de to eneste uttalte kritikkene kommer fra personer som er milelangt fra musikk-Norge, bransjen selv har tydeligvis ingen innvendinger. Parodien blir ikke mindre når universitetsmannen utbasunerer at Spellemann er svekket bare fordi vi samarbeider med en kommersiell TV-stasjon. Oppspillet fra Dagsavisens kulturredaktør, som tydeligvis ikke vil skrive dette i sin egen avis, blir også litt fjernt. Vi har ikke akkurat noen drøm om å bli som Brageprisen – hvis du tar hintet.

Fiskvik forteller samtidig at avgjørelsen om hvem som skal spille under prisutdelingen ligger i produksjonsselskapet Dinamo Story sine hender, og ikke hos Spellemannkomiteen, som Ballade tidligere gikk ut fra.

Hvem som opptrer i Spellemannshowet, avgjør programkomiteen, som ledes av Dinamo Storys Odd Arvid Strømstad. Denne komiteen er ikke underlagt Spellemannkomiteen. Strømstad velger på helt selvstendig grunnlag hvilke personer han ønsker å tilknytte seg og rådføre seg med, (noe som vil variere fra måned til måned), og fungere som en slags «jam session» under hans ledelse. Dermed er det Strømstad, og ikke Spellemannkomiteen som avgjør hvordan Spellemannshowet blir satt sammen, og hvem som opptrer der, forteller Fiskvik, som heller ikke levner herværende organ megen ære:

— Ærlig talt, Ballade, hvor langt nede i en ren lomme skal dere grave for å finne ett eller annet rusk!

Spellemannkomité-representant og daglig leder for BMG ønsket ikke å intervjues av Ballade i denne saken, men sendte følgende kommentar:

«Vi har fått et tillitsverv fra bransjeorg. for å gjøre en jobb i Spellemannkomitéen. Jeg synes det blir feil å skulle sitte og argumentere for et mandat vi har fått for å gjøre denne jobben. Det får eventuelt være noe bransjeorg. kan ta en prinsipiell diskusjon på – hvordan denne komitéen skal settes sammen. Spellemannprisen har et reglement og det forholder vi oss til», konkluderer Midtveit.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev