Tonje Kaada, BRAK

Rockemillion til Bergen

I forbindelse med bybudsjettet for Bergen har kulturavdelingen omfordelt 5,4 millioner av en pott på drøyt 180 millioner, og særlig prioritert barn og unge. Aller best ut kommer rockmiljøene, som har mottatt en økt støtte på en million kroner. Musikkmiljøet i Bergen har blomstret sterkt de siste årene, og har også blitt lagt merke til internasjonalt.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Tonje Kaada, som er daglig leder av Bergens Rock Aktører – BRAK – kan med rette regne seg som en av årets bybudsjettvinnere i Bergen. I en kommentar om det økte budsjettet, som innebærer nærmere en dobling av støtten til rock og beslektede musikkformer, sier hun følgende:

Alle rockehjerter gleder seg. Byrådet i Bergen la i går frem sitt budsjettforslag. Dette innebærer en økning på en million kroner til det rytmiske musikkmiljøet i byen. Rock fremstår dermed som årets budsjettvinner.

— Når man vet at det totale budsjettet for rock-feltet i 2002 beløp seg til kun 1,3 million, er det innlysende hvor stor betydning denne ekstra millionen har for byens rockere. Vi er helt sikre på at denne millionen vil stimulere til en videre positiv utvikling i musikkmiljøet, og vi vet at Bergen vil få god valuta for pengene.

— Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen lovte på en debatt i regi av BRAK allerede i april at «Handlingsplan for rytmisk musikk i Kulturbyen Bergen» (bedre kjent som Rockeplanen) skulle følges opp i neste års budsjett. Det er gledelig å se at noen av byens politikere endelig tar et steg i riktig retning når det gjelder å oppjustere den status rock har i kulturbyen Bergen.

— Vi regner med at også resten av byens politikere ser viktigheten av å øke rockens rammevilkår, og at de finner det veldig på tide at byens mest synlige kulturområde får en større bit av de totalt 181,5 millionene som går til kultur. Både arrangører, musikere og frivillige organisasjoner vil kunne nyte godt av den ekstra bevillingen.

Budsjettøkningen vil i følge Kaada og BRAK fordele seg på følgende måte:

BRAK: + 225.000,-
Ole Blues: + 150 000,-
Prosjekt/arrangørtilskuddsordninger: + 325.000,-
Øvingslokaler: + 200.000,-
Stipender: | + 100.000,-

Bergens Tidende trekker også frem rock-miljøet som en av bybudsjettets klare vinnere, og mener at en million kroner til rock kan resultere i en ny festival. Avisen melder også at det opprettes en helt ny kulturpris på 200.000 kroner. Bergen Kommunes Kulturbypris skal utdeles årlig, men kulturbyråd Per Inge Vannebo kan foreløpig ikke si noe om statutter eller kriterier.

Ellers vil 780.000 kroner omfordeles til aktiviteter for barn og unge, mens såkalte åpne poster for scenekunst, for kor, korps og orkester, felles informasjonstiltak og kunstformidling er blant de feltene som må finne seg i nedskjæringer. Ner om kulturbudsjettet for 2003 i Bergen kan du lese på denne lenken.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev