Skisse Stormen (Foto: Stormen)

Redder billettmoms kulturhusene?

Kulturhusene går med på å betale moms dersom momskravene mot kulturhusene i Kristiansand og Stavanger trekkes tilbake og kulturhusene får full fradragsrett.

Kalender

Norsk Kulturhusnettverk, som organiserer godt over 100 kulturhus over hele landet, har fått med seg et klart flertall av sine medlemmer på et forslag som nettverksleder Rolf-Cato Raade håper skal forhindre momskrav i milliardklassen.
Saken er utløst av skatteetatens krav om tilbakebetaling av momskompensasjon fra Stavanger Konserthus og Kilden i Kristiansand på tilsammen 550 millioner kroner.
De to kulturhusene har frist til 1. juni for å levere inn sine svar på kravet.
For å hindre at lignende krav blir stilt til andre kulturhus fremmer Norsk Kulturhus nettverk nå forslag om:
1) 8 % momssats på billetter
2) Full fradragsrett for investeringer og drift
Tankevekker
Innføringen av de to punktene over skal etter planen kombineres med at kravet mot de to kulturhusene frafalles. Det bekrefter styreleder i Norsk Kulturhusnettverk Rolf-Cato Raade, overfor Ballade.
– Saken som Stavanger konserthus og Kilden er i har vært en tankevekker for mange kulturhus og kommuner, sier Raade.
Før forslaget ble framsatt ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant nettverkets 108 medlemmer. Undersøkelsen viste at 72 prosent av medlemmene støtter forslaget og at 28 prosent er imot.

De som støtter forslaget sier de ønsker forutsigbarhet knyttet til momsrefusjon og enkle regler å forholde seg til, sier Rolf Cato Raade. Foto: Tom Antonsen/Stormen Konserthus


75 prosent av medlemmene svarte på undersøkelsen.
– Flere har ikke svart da de holder på med utredning av saken og derfor ennå ikke har tatt stilling, sier Raade.
Forøvrig tolker han svarene slik:
– De som er imot er i stor grad bekymra for høyere billettpris på kulturarrangementer. De som støtter forslaget sier de ønsker forutsigbarhet knyttet til momsrefusjon og enkle regler å forholde seg til.
Støtter forslaget, men ikke amnestiet
Skatteadvokat Christian Nicolay August H. Wedler har tidligere sagt til Stavanger Aftenblad at kommunen kunne ha unngått momskravet ved å velge en bedre organisasjonsform da konserthuset ble tatt i bruk.
Styret i konserthuset og Stavanger kommune kan ikke skylde på Skatt vest, men må i følge juristen og Frp-politikeren (som nylig ble valgt til partiets ordførerkandidat i Stavanger) selv ta ansvaret for kravet på 258 millioner.
På Ballades spørsmål om hvorvidt momsforslaget fra Norsk Kulturhusnettverk løser floken, svarer Wedler:
– Ja, dette vil være en løsning som løser de fremtidige flokene i forbindelse med bygging av konserthus og lignende.
FrPs nyvalgte ordførerkandidat, Christian Wedler mener forslaget er en god løsning.


Han legger til at forslaget er “det samme som FrPs landsmøte nylig vedtok skal være partiets politikk”, men legger til at landsmøtet mente at det ikke skulle innebære amnesti for kravene som foreligger.
Her er kulturhusnettverkets pressemelding i sin helhet:
Klart JA til lav kultur mva! 
Norsk Kulturhusnettverk (NKN) har gjennomført en undersøkelse blant medlemmene om hvordan kulturhusene stiller seg til forslaget om å innføre lav momssats på billetter til kulturarrangement.
Et stort flertall av NKNs medlemmer støtter dette forslaget. Styret i NKN anmoder regjeringen og de øvrige partiene på Stortinget om å finne en politisk løsning på momskravene som er gitt tilbakevirkende kraft fra 2008. Styret i NKN mener at å innføre lav momssats på billetter mot rett til fullt fradrag både for investeringer og drift vil sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for kulturhus og kulturlivet i landet som helhet.
Bakgrunnen for undersøkelsen er den usikkerheten som er skapt blant kulturhus etter skatteetatens krav om tilbakebetaling av momskompensasjon fra Kilden i Kristiansand og Stavanger Konserthus.
Norsk Kulturhusnettverk NKN organiserer 107 kulturhus i Norge – fra Mandal i sør til Hammerfest i Nord. Kulturhusene representerer en sentral infrastruktur for norsk kulturliv og spiller en avgjørende rolle for at kulturlivet møter et publikum landet rundt.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.