Petter Baarli og Bjørn Müller

Prinsipp er prinsipp

Tor Ingar Sukke er tilknyttet Ny Musikk – Kristiansand, og mener at Eystein Sandvik i NRK P2 har dratt i gang en viktig og interessant prinsippiell debatt, der det store spørsmålet dreier seg om hvor grensen går for når man krenker opphavsrettighetene i henhold til åndsverksloven. Samtidig mener han at TONOs virksomhet er nødvendig for å beskytte opphavsmennenes rettigheter.

Kalender

Lørdagsopera: Jussi i våre hjerter

02/03/2024 Kl. 18:00

Oslo

KvarTettPå 2024 – Ravelorama 

02/03/2024 Kl. 14:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

02/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Tor Ingar Sukke, kasserer i Ny Musikk-Kristiansand

Referer til innlegget Eystein Sandvik i Popfront, NRK P2 har skrevet på ballade.no. Jeg synes innlegget er svært interessant og det er svært viktige spørsmål som blir tatt opp i innlegget. TONO ivaretar åndsverksloven og har et tydelig reglement på dette, slik Sandvik sier i sitt innlegg. Det store spørsmålet dreier seg om hvor grensen går for når man krenker opphavsrettighetene i henhold til åndsverksloven.

Musikk handler jo om mange elementer innenfor klang, rytme, harmoni osv. Når musikk skapes kan det ofte ha mange likhetstrekk med annen musikk som allerede er skrevet, og de fleste har nok opplevd en eller annen gang at en ny melodi som er komponert, minner om en eller annen kjent melodi de har hørt før. Når skapende musikere jobber med musikk som allerede er skrevet, bearbeider de ofte dette i en eller annen form og forandrer gjerne opptil flere elementer, både innenfor rytme og harmoni og klang. Men det er her problemet til Sandvik kommer.

Man kan si at hvor skal grensa gå for når man lenger snakker om krenkelse av opphavsmannen? Det er svært vanskelig, og det kan jo hende at man må vurdere hvert enkelt tilfelle for seg. Men prinsippet bør uansett til enhver tid være at så lenge man tar utgangspunkt i et allerede skrevet materiale, for å bearbeide dette, vil det, uansett hvor mye det er bearbeidet, etter mitt syn være en krenkelse av opphavsrettighetene. Man har tatt UTGANGSPUNKT i det allerede skrevne materiale, og KOPIERT dette før man så bearbeider det videre i en eller annen retning. Til tross for at man kan snakke om mange flytende grenser her, mener jeg at prinsippet bør være det gjeldende her. Samtidig vil jeg si at så lenge man i stedet tar utgangspunkt i sine egne tanker og idéer for å skape noe nytt, blir det derimot noe helt annet. Da vil resultatet ikke lede utfra en annens komposisjon. Skulle man så kunne si at man ubevisst skriver ny musikk som viser seg å være mer eller mindre direkte kopi fra allerede skrevet musikk, er jo dette et problem, men reglementet fungerer slik at man da må klarere dette med TONO i henhold til åndsverksloven, når og dersom dette blir
oppdaget.

Vi er nok begge enige om at åndsverksloven er viktig, men uenig hvor grensene bør gå. Og denne debatten er svært viktig å foreta, for å vurdere hele tiden med den hensikt at reglementet skal bli bare enda bedre. Men jeg ønsker helst å forsvare TONO, og mener det er helt nødvendig at man har det reglementet som eksisterer nå, for å beskytte opphavsmennene best mulig.

Alle de som har arbeidet med komposisjon forstår forhåpentligvis like godt som meg, hvor leit det ville være om noen andre brukte ditt materiale uten at du fikk vite noen ting, når det plutselig en dag dukker opp på radioen.

Med hilsen Tor Ingar Sukke

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.