D'sound

Plateåret 2001: Nedgang for bransjen totalt

Grammofonplategrossistenes Forening har ved avslutningen av 2001 registrert et samlet salg på 12,2 millioner album. I forhold til 2000 innebærer dette en nedgang på 7% i verdi, og hele 9% i volum. Disse tallene omfatter både salg av CDer, kassetter, LPer og Mini-discer. For singlemarkedet er situasjonen langt styggere – med en nedgang på hele 15 % i forhold til milleniumsåret.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

GGF har i 2001 registrert et samlet salg av norske produksjoner på 2,2 millioner album. Innspillinger med norske artister utgjorde dermed 18 % av totalmarkedet, og dette er en svak økning i forhold til 2000, skriver IFPI på sine hjemmesider i dag. Det klassiske repertoaret ligger på 4 % av totalen – en nedgang på 1 prosentandel i forhold til fjoråret.

For singler viser tallene et samlet salg på 0.9 millioner stk. Dette er en nedgang på 15 % i forhold til 1999.

Tallene representerer salg via såkalte hovedrapportører til GGFs Bransjestatistikk. Dette omfatter alle de store internasjonale selskapenes Norgesavdelinger, samt de fleste større, rent norske selskaper.

Med tillegg for øvrige aktører, stipuleres den samlede omsetning i 2001 av grammofonplater til forbruker, inklusive merverdiavgift, til ca. 1,9 milliarder kroner, skriver GGF.

Universal holder posisjonen
Det er fremdeles Universal som med klar margin er det største plateselskapet her hjemme – i hvert om vi lar være å regne Virgin inn under EMI-paraplyen. Sony kan vise til den klareste andelsmessige fremgangen av de multinasjonale selskapene, mens også Virgin og EMI går noe frem. Blant de mindre selskapene er det Edel, S2 og Zomba som viser den mest negative trenden.
Her følger en tabell for markedsandeler for fjoråret, basert på opplysninger fra GGFs årsstatistikk.

Selskap
Markedsandel 2001
Markedsandel 2000
Universal
24, 0 %
24, 2 %
EMI/Norske Gram
17, 5 %
17,0 %
Sony
15,1 %
12,9 %
Warner
10,4 %
11,6 %
Virgin
7, 4 %
6,1 %
BMG
6, 6 %
6,9 %
Playground
2, 5 %
2,2 %
Master Music/Naxos
2, 3 %
2,1 %
Edel
2, 3 %
3,0 %
MNW
1, 9 %
1,6 %
Bonnier Amigo
1, 6 %
Kirkelig Kulturverksted
1, 6 %
0,9%
EMG Records
1, 3 %
Musikkoperatørene
1, 2 %
0,9 %
Tylden
1, 1 %
1,4 %
Zomba
1, 0 %
2,4 %
NUI
0, 8 %
0,6 %
Stereo Recordings
0, 3 %
S2
0, 3 %
1,5 %

Voices Music Entertainment/Voices Of Wonder og Lynor – som i 2000 hadde henholdsvis 1, 3 og 0, 5 % av totalomsetningen for det norske platemarkedet – er i år falt ut av statistikken. Tyldens tall for 2000 omfattet for øvrig også selskapene Grappa og Major Studio. Amigo hadde i 2000 0,5 % av totalmarkedet før fusjonen med Bonnier. Tallene for MTG – som i 2000 hadde 0, 6 % av markedet – er i år regnet inn under Virgin.

I ren verdi omsatte Universal for 223, 6 millioner i fjor, mens EMI/Norske Gram og Sony omsatte for henholdsvis 163 og 140 milioner.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev