Barokkanerne Universitetes Aula 30.mars Highress-0003_LAV

Oppvask rundt ENS

Før helgen var det møte om krisen i leveransen av plater til Norge. Representanter fra Edel og Playground dro over til Borås for å diskutere flaskehalsene med ledelsen i Entertainment Network Scandinavia. Under møtene kom det frem at svenskene allerede nå har kapasitetsproblemer.

Kalender

Ballade.no snakket med administrerende direktør Stig Ingelström i ENS før helgen. Ingelström var da i Oslo for å ha samtaler med blant annet EMI Norsk A/S. EMI, Sony, Universal, Playground og Edel er blant de norske selskapene som har fått problemer med å få ut platene sine til hjemlige platekjøpere den siste tiden.

— Vi har måttet legge om rutinene våre under produksjon, forteller Ingelström. – Vi fikk store problemer med å konvertere filer fra MSO, som vi overtok distribusjonsjobben fra. Disse dataproblemene har forfulgt oss siden, samtidig som vi også har hatt noe problemer med fakturering og tidsfrister for varelevering. Dette er selvsagt noe vi beklager sterkt, og vil jobbe hardt for å rette opp.

Julehandelen skal være trygg
En større plateforhandler i Norge omtalte som kjent dagens situasjon som «det verste som noensinne har skjedde i forhold til leveranser.» Ingelström medgir at det har vært store vanskeligheter, men legger til at han ikke ser noen grunn til å frykte julehandelen i Norge.

— Dette er jo ikke relatert til volum, men har mer å gjøre med praktiske løsninger vedrørende fakturaer og transport. Det er med andre ord ikke kapasiteten det går på. Vi jobber hele tiden med smidige løsninger, og vil blant annet se på systemet for vareutbringing. Posten i Norge har et svært godt system på papiret, der man hele tiden kan følge varenes gang elektronisk, men det hjelper jo ikke så mye om platene ikke når ut til kundene i tide. Vi vil derfor fortløpende vurdere avtalen med Posten, og eventuelt bytte leverandør om det viser seg mer gunstig.

Viktig med konstruktiv dialog
Ballade.no har også snakket med Gard Rystad, salgssjef og daglig leder i Playground Music, som var en av delagatene som dro over til Sverige på torsdag.

— Det var først og fremst hyggelig å få noen ansikt å forholde seg til. Vi syntes det var viktig å gå i dialog nå, og ta fatt i de barnesykdommene som har vært. Vi tror for eksempel at det kan være lurt med flere distribusjonskanaler enn Posten, og har en god stund gitt uttrykk for dette. ENS var veldig villig til å lytte til oss, og viste en stor grad av ydmykhet. I tillegg til ganske mye datatrøbbel, har det jo også en hel del problemer i forbindelse med opplæring av nye ansatte i forhold til den økte arbeidsmengden.

Lageret er alt nå for lite
Selv om Ingelström sier at ENS ikke har noe kapasitetsproblem i forhold til den enorme jobben de nå har tatt på seg for den norske platebransjen, sitter Rystad igjen med et noe annet inntrykk etter møtet.

— Lageret til ENS er allerede nå for lite – det var noe av det mest skremmende som kom frem i løpet av samtalene. De er nødt til å utvide den fysiske plassen for lageret. Heldigvis finnes det muligheter for å bygge ut de nåværende lokalene i Borås, slik at vi kan slippe en større flytteoperasjon.

Gard Rystad setter også fingeren på et annet problem:

— Det er tre leveranser til de svenske platebutikkene daglig, og bare en til Norge. Dette er selvsagt alt for dårlig. Vi må få til flere hentinger, slik at butikkene kan få platene sine i tide.

Avslutningsvis mener Rystad at systemet til Entertainment Network Scandinavia generelt er godt, men at det har vært for mange innkjøringsfeil.

— ENS er nødt til å få unna arbeidsmengden på en helt annen måte enn i dag.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev