Maridalen – Gressholmen (Jazzland Recordings 2024)

Opphavsmennenes brev til Norsk Teater og Orkesterforening

Norsk Komponistforening, Norske Dramatikeres forbund og NOPA er svært lite fornøyd med at institusjonene ikke ønsker å lage en avtale om regulerte arbeidsforhold. Her kan du lese brevet de tre opphavsmennsorganisasjonene sendte ut i går.

Kalender

Oslo 21. November 2000

Norsk Teater og Orkesterforening

Morten Gjelten

Pb 1667, Vika

0120 Oslo

Vdr. avtale om musikkdramatiske verk

Viser til brev av 16.5.00 der undertegnede organsisajoner ber om forhandlinger med sikte på å komme frem til et avtaleverk som regulerer bestilling og bruk av musikkdramatiske verk.

Etter et møte og diverse telefonvirksomhet har vi forstått det slik at NTOs medlemmer rett og slett ikke ønsker en avtale som regulerer dette området. Derimot er vi blitt oppfordret av ledelsen i NTO til å kontakte de av NTOs medlemmer direkte som berøres mest av en eventuell standardavtale innen dette feltet. Dette er en fremgangsmåte vi ikke finner det naturlig å gå inn på, da det vil kunne skape grobunn for en situasjon der likt arbeid blir ulikt betalt avhengig av hvilken institusjon som står som bestiller.

Vi finner det mildt sagt merkverdig at institusjonene organisert innen NTO ikke ønsker ryddige forhold i det som er definert som det største kulturpolitiske satsningområde i Norge på mange 10-år. Når Norge nå skal bygge et nytt operahus og på samme tid satse stort på musikkdramatikk gjennom en nasjonal plan, er det vikigere enn noensinne at de skapende

kunstnerne gis rimelige arbeidsvilkår. I anstendighetens navn er det ikke mye forlangt å ha en avtale å kunne forholde seg til. NTOs holdning i denne saken viser etter vår oppfatning en mangel på respekt og anerkjennelse av opphavsmennes avgjørende rolle som selve grunnlaget for uttrykksformens eksistens.

Vi vil be NTOs medlemmer å ta inn over seg betydningen et avtaleverk innen musikkdramatikk vil ha for å få til en kunstnerisk og kvalitetsmessig fellesløft på dette feltet. Vi er opptatt av samarbeid og vil være med innenfor institusjonene for å bidra til kunstnerisk utvikling, talentutvikling og verdiskaping i form av repertoarutvikling.

Vi vil på grunnlag av dette be NTOs medlemmer om å revurdere sitt standpunkt og i det minste møte oss ved forhandlingsbordet slik at vi sammen kan konsentrere oss om å skape en ny gullalder innen musikkteater i Norge.

Med vennlig hilsen

Bendik Hofseth (NOPA)
Eva Sevaldson (Norske Dramatikeres Forbund)
Glenn Erik Haugland (Norsk Komponistforening)

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.