Nora Hagen (Fagforbundet), Christine Thomassen (Creo), Lise Olsen (LO Stat), Dag Agledal, NTL.

Onsdag trapper de opp teater- og orkesterstreiken

121 nye ut i streik fra onsdag av – forestillinger avlyses.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

– Vi hadde en pensjonsordning hvor alt ansvar lå hos arbeidsgiver. Vi ble med på en midlertidig ordning hvor ansvaret ble flyttet over på den ansatte, for å redde økonomien i virksomhetene, sier nestleder i Creo, Christine Thommasen om hvorfor de tar ut flere i den pågående kulturstreiken. Creo sammen med de to andre LO-forbundene som organiserer musiker og scenearbeidere ved store kulturinstistusjoner sendte ut pressemelding om opptrappinga før helga. Like etter ble det klart at forestillinger, som ved Den norske opera og ballett, blir avlyst på grunn av streiken.

Fagforbundet, NTL og Creo streiker for en pensjonsordning som kalles hybridordningen. En kommentar i Dagens Næringslve går igjennom de forskjellige modellene for pensjon i kulturinsitusjonene her. Kommentator Anita Homennes skriver at pensjonen de hadde før streiken er «tilpasset en bransje som har en stor andel av frilansere og engasjementsbaserte kontrakter. I motsetning til hybridpensjon går innskuddspensjon inn på den nyopprettede ordningen pensjonskonto, hvor all pensjon både fra nåværende og tidligere jobber kan samles (…) Samtidig er det lett å ha forståelse for noen av kulturarbeidernes argumenter. Da de skrev under uenighetsprotokollen i 2016, var partene enige om at det var en målsetning at pensjonsordningen skal etableres med kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser. Innskuddspensjon er ikke kjønnsnøytralt.»

Faksimile fra Operaens nettsider om avlyste forestillinger av Dead Man Walking (Foto: operaen.no)

– I en hybridpensjon ligger forvaltningskostnadene hos arbeidsgiver. Vi synes det er rett og rimelig at arbeidsgiverne også bidrar, og tar en del av risikoen. Kostnadsforskjellene er minimale, men gir bedre, kjønnsnøytral og livsvarig pensjon, sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder.

– Så lenge kulturinstitusjonene ikke driver med streikebryteri, ønsker vi publikum velkomne til å nyte kulturtilbud. Vi ønsker ikke at publikum skal føle på dårlig samvittighet fordi de benytter billetter de har kjøpt. Vi ønsker ingen boikott. Vi ønsker rettferdig pensjon, og det må vi beklageligvis streike for, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder, i den samme pressemeldinga.

Her streiker 556 kulturansatte fra 22. september:

Den Nationale Scene (48)
Bergen Filharmoniske Orkester (114)
Den Norske Opera & Ballett (113)
Det Norske Teatret (73)
Nationaltheatret (37)
Rogaland Teater (32)
Kilden / Kristiansand Symfoniorkester (24)
Kilden Teater og Konserthus (32)
Trøndelag Teater (34)
Oslo Nye Teater (22)
Hålogoland Teater (19)
Teater Innlandet (9)

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.