Torild Wagle Christensen, Høgskolen i Telemark

Nytt fleksibelt deltidsstudium i Musikk- og kulturadministrasjon

Høgskolen i Telemark i Bø tilbyr fra høsten 2004 et nytt og fleksibelt deltidsstudium i musikk- og kulturadministrasjon. Temaer i første del av studiet er Musikk, kultur og ledelse, Musikk- og kulturopplæring og Konsert- og kulturarrangering. I følge Torild Wagle Christensen, som er fagansvarlig for deltidsstudiet i Musikk- og kulturadministrasjon ved Høgskolen, vil studiet gi både kunnskap og inspirasjon til å tenke nytt, i et nettverk av medstudenter fra hele landet.

Kalender

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

Spectro Duo – Trailblazers Tour

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

— Vi har tidligere tilbudt et to-årig deltidsstudium i kulturarbeid med fordypning i musikkadministrasjon, forteller Torild Wagle Christensen. – Fordypningsenheten i musikkadministrasjon har vært veldig godt mottatt, mens modulene i generelt kulturarbeid ikke har vært så godt tilpasset våre deltidsstudenter. Vi har derfor utviklet et nytt deltidsstudium med større vekt på generell kulturadministrasjon i tillegg til musikk. Dette gir studiet en bedre helhet, og studiet tilfredstiller nå enda bedre de utfordringene musikk- og kulturadministratorer møter i dagens kulturliv.

Christensen forteller at temaer i første del av studiet er Musikk, kultur og ledelse, Musikk- og kulturopplæring og Konsert- og kulturarrangering.

— De som ønsker å gå videre, kan da fordype seg i generell kulturadministrasjon med temaene:Kultur, administrasjon og ledelse, Kulturarrangement og ledelse, Offentlig forvaltning, Økonomistyring, Kultursponsing og Informasjonsarbeid og markedsføring.

Studiet vil i følge Høgskolen i Telemark være aktuelt for folk fra mange forskjellige sider av kulturlivet. Studiet retter seg mot ansatte i kommunal og fylkeskommunal kultursektor, mot private og offentlige musikk- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner, og mot arrangører. Studiet vil også være relevant for folk med kunstnerisk og/eller pedagogisk bakgrunn og for de som arbeider med informasjon og formidling generelt.

Det nye ved studiet er altså større fleksibilitet, fra to-årig løp til et og eventuelt ytterligere et studieår. Semesteret høsten 2004/våren 2005 er viet musikk- og kulturadministrasjon (med 30 studiepoeng over ett år/halvtidsstudium), mens høsten 2005/våren 2006 vil handle om Kultur, administrasjon og ledelse (med 30 studiepoeng over ett år). Studiet er lagt opp slik at det skal være mulig å kombinere studiet med fulltidsarbeid.

Christensen forteller at Høgskolen nå legger større vekt på generell kulturadministrasjon, der kulturadministrasjonsfaget vil være både i tilknytning til musikkadministrasjon og som eget fordypningsemne. En mer detaljert plan for hvilke emner man vil se nærmere på, fortoner seg slik:

a. Musikkadministrasjon (Modul 1: 30 studiepoeng)
» Musikkadm koples til generell kulturadm pga musikk-/kulturlivets utvikling
o Musikk administreres stadig oftere sammen med andre kulturutrykk
o Musikk-/kulturopplæring: Eks. Kulturskoler
o Konsert-/kulturarrangering:
» Eks. Den kulturelle skolesekken
» Eks. Forestillinger med komb av flere kulturuttrykk (musikk, dans, teater, design/installasjonskunst
» Musikkadm: Innhold. Sterkere fokus på
o Musikk, kultur og ledelse
o Ledelse/adm av
» Musikk-/kulturopplæring
» Konsert-/kulturarrangering

b. Kultur, administrasjon og ledelse (Modul 2: 30 studiepoeng)
» Fordypning i generell kulturadministrasjon
» Kulturarrangement og ledelse
» Offentlig forvaltning
» Økonomistyring
» Kultursponsing
» Informasjonsarbeid og markedsføring

Endelig studieplan for modul 2 blir utarbeidet høsten 2004. Interesserte finner mer informasjon og søknadsskjema på www.hit.no/kultur. Man kan også ta kontakt med Birgit Norendal på telefon 3595 2613, eller på e-post via Birgit.Norendal@hit.no.

Søknadsfrist er satt til 15. april.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.