Geir Salvesen, Rikskonsertene

Ny konsertsjef for skolekonserter i Rikskonsertene

Geir Salvesen kommer fra stillingen som pro-rektor ved Høgskolen i Vestfold når han i løpet av juni tiltrer den nyopprettede åremålsstillingen som konsertsjef for skolekonsertene i Rikskonsertene. – Skolekonsertene står med ett bein i kunsten og ett i skolen, og Geir Salvesen har en svært god faglig balanse i så måte, forteller Einar Solbu, direktør i Rikskonsertene.

Kalender

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Salvesen selv ser på den nyopprettede stillingen som et tegn på satsing fra Rikskonsertenes side: – Det er mye som skjer både i musikklivet og utdanningssystemet i disse tider, og jeg kan forhåpentligvis bidra til å styrke kompetansen innen dette området. Etter å ha jobbet direkte ute i felten i mange år, sitter jeg nok med en annen type innsikt og kunnskap.

Geir Salvesen har en god faglig bakgrunn for stillingen som konsertsjef for skolekonsertene i Rikskonsertene. Han har hovedfag i musikk og er utdannet lærer, og har arbeidet med musikk og musikkpedagogikk gjennom størstedelen av yrkeslivet. Salvesen har vært utøvende musiker og produsent, pedagog og har skrevet flere lærebøker innen musikkområdet. Han er født i Sandnes i Rogaland i 1954. De siste ti årene har han tilbragt i Tønsberg, først som høgskolelektor i musikk, de siste årene som pro-rektor ved Høgskolen i Vestfold.

I Rikskonsertene har det tidligere vært én sjef for en stor konsertavdeling der hele Rikskonsertenes kunstneriske produksjon har vært samlet. Nå spisser Rikskonsertene fokus, og deler konsertavdelingen i to: en avdeling for offentlige konserter og utenlandsvirksomhet, og en for skolekonsertene. Som leder for konsertvirksomheten for barn og unge får Salvesen det kunstneriske ansvaret for hele feltet musikkformidling til barn og unge, herunder skolekonserter, barnehagekonserter og utviklingsprosjekter som involverer barn og unge. Helge Skansen har nettopp påbegynt sin andre åremålsperiode, og fortsetter som konsertsjef for den offentlige konsertvirksomheten og Rikskonsertenes aktiviteter i utlandet. Rikskonsertene er i ferd med å etablere samarbeidsformer og avtaler med aktører både innen- og utenlands, som konsertsjefen for offentlige konserter får full anledning til å fokusere på.

Begge konsertsjefene er delegert ansvaret for programplanleggingen og gjennomføringen av Rikskonsertenes kunstneriske virksomhet.

— Alle våre samarbeidspartnere – arrangører, festivaler, skoleverket og andre fagmiljøer – er nok de utenfor huset som først og fremst vil merke den nye ordningen med to konsertsjefer, sier Einar Solbu. Han fortsetter: – Fagfeltet ”musikk for barn og unge” er jo veldig stort, med mange nye utfordringer, blant annet i forbindelse med Den kulturelle skolesekken og all tenkningen og planleggingen rundt dette prosjektet. Nå får mottakerne av skolekonsertene en egen sjef på avdelingsnivå som har tid og konsentrasjon rundt akkurat dette fagfeltet.

Skolekonsertene er viktige først og fremst for å gi elevene gode, kunstneriske opplevelser, mener Geir Salvesen.

— Hvis du skal få et bredt læringsperspektiv inn i skolen, slik L97 vektlegger, er det å la elevene møte kunst og kunstuttrykk en viktig del av skolens oppgave. Skolekonsertene må både hjelpe til med å gi denne gode opplevelsen – ved å lage produksjoner som gir sterke og gode møter med musikk – og hjelpe lærerne til å trekke konserten inn i en større læringsprosess.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev