Stein Andreassen (NRF)

NRF: – Studentrabatt hos TONO begunstiger live-Norge

Norsk Rockforbunds daglige leder Stein Andreassen mener at avtalen han har forhandlet frem med TONO – som gir studentarrangører 40% rabatt hos vederlagsbyrået – vil ha positiv effekt på live-Norge. Han anslår at studentarrangørene totalt sparer inntil 400.000 kroner på avtalen.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Studentarrangører som er medlem av NRF får, med tilbakevirkende kraft til 1. januar, nesten halv pris på vederlaget de så langt har betalt til TONO. Ifølge beregninger gjort av NRF vil dette spare klubbene for inntil 400.000 kroner i året. – Dette er en gledens dag for alle studentarrangører, sier NRF i en pressemelding. – Studentavtalen er blitt en integrert del av en større avtale som er inngått med alle medlemsorganisasjonene i Norsk Musikkråd og TONO, og derfor denne forbedrede avtalen.

Avtalen – som foreløpig bare gjelder frem til slutten av året (og fornyes for et år av gangen) – går også ut på at TONO heretter kun sender en faktura for alle NRF-medlemmene sentralt, mens NRF selv samler inn vederlaget fra medlemmene. Men den omfatter ikke festivaler, såkalte ukearrangementer eller lydfestede verker. Uansett betyr det besparelser for TONO og enda en viktig oppgave for NRF.

Under NRFs landsmøte i april sa Studentersamfundets bookingansvarlig Arne Jørgen Veland til Ballade at det er spesielt viktig å ha et organ som NRF «som kan hjelpe oss når vi støter på problemer i forhold til byråkratiet.» Kommentaren var nok ikke spesielt myntet på TONO, men det er likevel hevet over enhver tvil at Veland og hans kolleger setter stor pris på NRFs forhandlingsmakt i forhold til vederlagsbyrået i denne saken. – De gjør det mulig for oss å opprettholde kontakten med andre scener rundt om i landet og å inngå samarbeid om konserter og turnéer med andre scener, sa Veland i april.

— Det er mang en god sak å bruke pengene på, forklarer Andreassen. – For eksempel å booke band, øke markedsføringen og drive intern kompetansebygging. Men nøyaktig hva de sparte pengene går til har jeg selvsagt ikke noe svar på. De forsvinner ihvertfall ikke i noens lommer. Så at dette er gunstig for live-Norge er sikkert, sier han.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev