Arktisk Kultursenter (Foto: Carl Kristian Johansen)

Norske kulturhus: – Situasjonen for kulturhusene i Nord-Norge er fortvilende

Publikumssvikt og bortfall av inntekter og innhold: Bølgen starter nord for Olavshallen og går nordover, særlig.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Ballade.no skriver i dag at usikre økonomiske tider og frafall hos publikum etter pandemi kan gi innholdskrise blant norske kulturhus. Nina Hodneland er leder i Norske kulturhus, og viser til tall fra sine egne medlemmer:
– En prognose viser ca 40 prosent nedgang i publikumsbesøk. En oppfølging i september viste 33 prosent nedgang i publikumsbesøk første halvår. En av tre publikummere er altså borte fra kulturhusene.

Særlig utfordrende blir det å både trekke publikum og programmere nye og originale, eller mindre sikre, produksjoner i de nordligste fylkene:
– Når det ikke lønner seg å dra til Nord-Norge og ha en turné, så gjør heller ikke de mest etablerte artistene det. De trenger å ta igjen det tapte fra korona-årene, så de gjør gjerne festivaljobber og de turneene som er enklest å gjennomføre. Derfor ser vi denne situasjonen i Nord-Norge som er helt fortvilende. Det starter allerede i Midt-Norge, rett nord for Olavshallen i Trondheim; situasjonen ved kulturhusene her er helt forskjellig fra de sørpå.

– Kulturhusmodellen er slik at det meste som foregår på programmet er artister som har leid seg inn. Så er det ulike avtaler; det kan være split-avtaler eller rene utleie-avtaler. Vi ser en dreining nå mot det siste, at det er flere rene utleie-avtaler. Kulturhusene tjener ikke så mye på det, men de vet at de vil tjene noe, det har de også fått instrukser fra eier om. Da ligger risikoen hos artist, og da drar artisten dit den treffer flest folk, og der de kan arrangere på enklest mulig måte til lavest mulig kostnad. Da faller Nord-Norge bort, sier Hodneland.

– Vi ser stor forskjell på det som har formaliserte ordninger og ikke. Riksteatret, for eksempel, har en ordning som fungerer – du får formidlet til et publikum. Det samme gjelder på samtidsdansfeltet. Ordningene kan alltids gjøres større, sterkere, men det er ordninger som fungerer for kulturhusene. Det er nettverk der, det er kompetansesentre, og det er midler som gjør at de kan ta risiko.

 

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.