Jarle Savio

Norske impressarier støtter reiserefusjon for musikere

– BRAKs forslag om en reiserefusjonsordning er veldig god, sånn jeg ser det. Det vil føre til at et mye bredere spekter av artister kan komme seg ut og spille, sier Per Nordahl, bookingagent fra Atomic Agency. Han får støtte fra sin kollega Jarle Savio, som foruten å være sjef for by:larm Live, også har vært bookingagent for Artistpartner i en årrekke.

Kalender

Lørdagsopera: Jussi i våre hjerter

02/03/2024 Kl. 18:00

Oslo

KvarTettPå 2024 – Ravelorama 

02/03/2024 Kl. 14:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

02/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Innspillet til Bergen Rockaktører her på Ballade om å gi musikerne en reiserefusjonsordning, engasjerer norsk musikkliv.

— Jeg synes dette er en meget bra ide, og sannsynligvis en av de beste måtene å sørge for at støttemidler havner hos dem som trenger det mest, kommenterer Jarle Savio, sjef for årets by:larm Live og bookingagent hos impressariobyrået Artistpartner siden tidlig 1990-tall. Der jobber han for artister som Palace of Pleasure, Cato Salsa Experience, Ephemera og Dipsomaniacs.

— Forslaget vil føre til at et mye bredere spekter av artister kan komme seg ut og spille. På den måten kan de bygge seg opp et navn uten å måtte ha store selskaper i ryggen, sier Per Nordahl bookingagent fra Atomic Agency.

Agenten, som også er bookingansvarlig for Oslo-klubben Cafe Mono, mener en slik pengebruk vil være i tråd med målsetningene til Stortingspolitikerne som formet det overraskende vedtaket vedrørende tipemidlene.

— Noe av målsettingen til tippemidlene er jo å prøve å støtte opp om bredden i norsk kulturliv, og ved opprettingen av en slik ordning er det nettopp det som vil kunne skje.

Nordahl snakker av erfaring. Daglig forsøker han å skape levelig økonomi i turneprosjekter for artister som Kåre Joao, Cinnamoon, Minor Majority Don Juan Dracula, Peru You og Pilate.

— Dette er noe jeg selv er borti på en daglig basis i forhold til spillejobber. Spesielt i Nord-Norge er det nødvendig med en slik form for støtte. Der er det snakk om slike avstander at utgiftene skyter i været, selv om det er snakk om kun en eller to personer på veien. Dermed sitter man selvsagt igjen og satser på det sikre; de få artistene man vet trekker nok folk til å rettfrediggjøre slike utgifter.

Han mener at det bør opprettes en eller annen form for kontrollsystem som sikrer fornuftig bruk av midlene.

— Det som kan bli problematisk med en slik ordning, er muligheten for at useriøse aktører, artister og andre misbruker denne ordningen ved å gjøre «konserter» for å få dekket sine reiseutgifter. Men det bør jo gå an å få til en kontrollordning slik at det ikke vil forekomme mer en en gang.

Hva legger du i dette med å gjøre konserter for å få dekket sine reiseutgifter? Om en artist gjør en konsert fordi han/hun gjerne vil dra til Namsos, er det vel bare bra – det blir jo uansett en ekstra konsert for publikum og et tillegg i artistens erfaring?

— Jo, så lenge artisten faktisk gjør en bra konsert på et oppegående konsertsted, og ikke en «konsert» med en sur kassagitar i stua til kompisen som er «konsertarrangør», for å gi et ekstremt eksempel. Jeg tror det blir nødvendig med en mal for hva som kvalifiserer til å få reiserefusjon i forhold til spillesteder, og å trekke de grensene blir nok vanskelig.

Jarle Savio ser også en rekke praktiske forhold som må avklares før innføringen av en slik ordning.

— Denne formen for støtte skaper en hel haug med problemstillinger: Hvordan skal det fordeles? Hvem skal fordele? Hvilke artister skal få? Hvem skal administrere dette? Skal det foregå i form av rapportering i etterkant? Skal det opereres med minimumsbeløp? Slike småbeløp spiser fort opp administransjonen.

Men Savio ser ikke problemer – han har selv forslag om bruken av midlene.

— En del av pengene bør i gå til subsidiering av flybilletter, da det er der de virkelig store utgiftene ligger. Musikerorganisasjonene bør gå sammen om å fremforhandle en reiseavtale for musikere med flyselskapene. Billetten må være gunstig, kunne endres, og det må være mulig å «strekke» den.

— Alle musikerorganisasjonene må være representert blant dem som skal fordele midlene. På den måten sikrer man at en slik refusjonsordning kommer bredden i norsk musikkliv til gode.

Helhetlig sett er også Nordahl begeistret for forslaget til BRAK.

— Alt i alt er dette en veldig god ide som uten tvil vil berike hele kultur-Norge ved å tilgjengeliggjøre hele landet for artister og tilgjengeliggjøre artister for hele landet.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.