Stein Andreassen (Foto: NRF)

Norsk Rockforbund: – Kulturrådet bør skjemmes!

– Tilliten fra Norsk kulturråd til Quart synes litt over halvert. Og tilliten fra rockefestivalene til Norsk kulturråd er på ny blåst bort, mener avtroppende leder i Norsk Rockforbund, Stein Andreassen. NRF beklager at de økte midlene i årets pott ikke brukes til å rette opp det de anser som skjevfordelinger mellom genrene, og mener også at Kulturrådets festivalutvalg har blandet sammen vurdering av kunstnerisk kvalitet med vurdering av de økonomiske sidene. – I den positive prosessen som Quart Festivalen nå jobber hardt med å lande, er årets tildeling fra Kulturrådet en negativ stressfaktor som Toffen & co. ikke hadde fortjent, hevder Andreassen.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Stein Andreassen, avtroppende daglig leder NRF

Tilliten fra Norsk kulturråd til Quart synes litt over halvert. Tilliten fra rockefestivalene til Norsk kulturråd er på ny blåst bort!

Festivalstøtteordningen har fått en gledelig økning på 2 millioner for 2004. Det blir årlig påpekt fra utallige media at det er en betydelig skjevfordeling mellom sjangrene, med rocken som den store taperen. Når vi i Norsk Rockforbund driver vår lobbyvirksomhet for å øke potten til festivalene generelt (og noen ganger er med på å få det til), påpeker vi hele tiden at økningene som kommer bør brukes til å rette opp skjevhetene. Da går det ikke på bekostning av noen. Slik blir det bare aldri! Skjevfordelingene forsterkes ytterligere, og vi kan allerede se fram til medias oppslag sommeren 2004. At Øyafestivalen fortsatt bare får «småpenger» i tildelingen legger vi merke til, mens vi selvsagt registrerer de positive tildelingene også.

Så til casen Quart. På den ene siden frikjennes de av Kulturrådet, på den andre siden mer enn halveres støtten. Mistanken rundt festivaldriften synes å ha blitt for stor, og det henvises til avdekkede kritikkverdige forhold. I neste uke legges Quarts granskningskommisjon fram rapporten sin, og da vil vi alle få greie på hvilke forhold det dreier seg om. Da får vi svar på om Norsk kulturråd straffer festivalen for hardt, og indirekte bidrar til at Quarten – rockefestivalenes førerhund – holdes nede. Konsekvensene av dette er ikke ubetydelige, og som signal for den positive prosessen som Toffen & co nå jobber hardt med å lande, er dette en negativ stressfaktor som de fortjener å unngå.

Kulturrådet beviser ved denne festivaltildelingen at de ikke har merket hva som foregår rundt dem. Der Stortinget like før jul vedtok at festivalstøtten skal fordeles etter nye og mer objektive kriterier, velger de altså å nærmest allerede signalisere avslag for Norges viktigste rockefestival for 2005, før kriteriene og søknadsskjema er endelig på plass!!! Stortinget har bestemt at da skal effektivitet og kompetanse i festivalorganisasjon, publikumsutviklende tiltak og utnyttelsen av samarbeid med næringslivet vurderes, i tillegg til den kunstneriske kvaliteten.

Ett annet aspekt er at Kulturrådet ved denne tildelingen faller for eget grep. Kulturrådets nåværende festivalutvalg er etter NRFs synspunkt oppnevnt for å vurdere kunstnerisk kvalitet ved festivalene, og mangler kompetanse til å vurdere de økonomiske- og markedsmessige sidene ved festivalene (NRF har derfor tidligere bedt om at utvalget måtte bli utvidet med den kompetansen, og fått avslag). Når de nå slår til med økonomisk argumentasjon, og påpeker et uforløst økonomisk potensiale hos Quart som grunn til reduksjon, blir dette litt spesielt. Man bør da ikke straffes for å gjøre et godt markedsarbeid, eller å ha et stort inntjeningspotensial?

Tildelingene følger seg inn i rekken av hva både de nåværende kriteriene for støtteordningen gir rom for, og hva det nåværende oppnevnte utvalget har foretatt seg tidligere. Utelukkende skjønnsmessige vurderinger synes å ligge til grunn, og heldigvis har et samlet Storting sagt at dette ikke holder for fremtiden. Velkommen etter til Norsk kulturråd, og imens får vi sitte her å bite i gresset.

Forhåpentligvis for siste gang.

Stein Andreassen
Avtroppende daglig leder NRF

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev