Penger_utsnitt

Norsk kulturråd åpner for søknader til to nye tilskuddsordninger

Tilskuddsordningene for arrangører innen det rytmiske musikkfeltet, og for musikere innen det rytmiske musikkfeltet, begge verdt 10 mill., er nå søkbare.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I tråd med St.meld.nr 21 Samspill – Et løft for rytmisk musikk, er det i statsbudsjettet for 2009 opprettet to nye tilskuddsordninger for det rytmiske musikkfeltet. Kulturrådet forvalter ordningene.
Kulturrådet åpner nå for nye søknader fra arrangører og musikere innen det rytmiske musikkfeltet. Begrepet rytmisk musikk gis en vid definisjon, og favner pop, rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk, samt alle undersjangre, og blues og visesang.
I tilskuddsordning for arrangører innen det rytmiske musikkfeltet er formålet å sikre drift og programmering av klubber og scener for rytmisk musikk. Målgruppen er konsertarrangører, scener og regionale kulturhus med et rytmisk konserttilbud. Søknadene vurderes ut fra de kvaliteter den enkelte arrangør kan vise frem.
I tilskuddsordningen for musikere innen det rytmiske musikkfeltet er formålet med ordningen økt turnèvirksomhet og konsertproduksjon, og å styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere. Tiltak som kan styrke talentutviklingen innen pop- og rock skal tillegges vekt.
Det skal fordeles 10 millioner kroner fra begge ordningene.
Til å behandle søknadene har Kulturrådet opprettet et Utvalg for rytmisk musikk, som har utnevnt følgende medlemmer:
— Frank Nes (Bergen), leder, daglig leder i Bergen Live.
— Tone Åse, (Trondheim), vokalutøver.
— Malika Makouf Rasmussen, (Algerie bosatt i Oslo), komponist, musiker og musikkprodusent.
— Tellef Kvifte (Oslo), Norsk folkemusiker og professor ved Universitetet i Oslo.
— Stein Bjelland (Stavanger), daglig leder i Great Moment.
Dette i følge en pressemelding.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev