Maridalen – Gressholmen (Jazzland Recordings 2024)

Nielsen takker av som styreleder

Terje Wiggo Nielsen takker av som styreleder for stiftelsen Den Gamle Logebygning etter mer enn 20 års aktivt engasjement for rehabilitering og utvikling av Gamle Logen.

Kalender

Terje Wiggo Nielsen tok på begynnelsen av 1980-tallet initiativ til (gjennom sitt selskap Nielsen og Nielsen) å istandsette bygningen Gamle Logen. Bygningen var da i kondemnabel stand. Forfallet hadde skjedd over lang tid.

Den fysiske istandsettelse til den stand bygningen har i dag, skjedde i 1980-årene. Dette ble muliggjort ved en avtale mellom Nielsen og Nielsen og Oslo kommune som gikk ut på at Nielsen og Nielsen skulle istandsette bygningen for egen regning, mot at hans firma fikk disponere den i 50 år. Etter den tid, i 2037, skal bygningen vederlagsfritt tilfalle Oslo kommune. Avtalen inneholdt imidlertid en passus om at Oslo kommune disponerte deler av bygningen, bl.a. Store Sal, med det formål å nytte salen til kunstnerisk virksomhet. For å håndheve avtalen og gjennomføre de kunstneriske intensjoner opprettet Oslo kommune en stiftelse, stiftelsen Den Gamle Logebygning. Terje Wiggo Nielsen har vært leder av styret i denne stiftelsen frem til nå.

I dag er det NCC Eiendom AS som er avtalepartner med Oslo Kommune om disposisjonen av Gamle Logen, og datterselskapet Gamle Logen AS ivaretar den daglige drift i huset.

Huset benyttes i dag som selskapslokaler og kurs-konferansesenter i tillegg til de kulturelle aktivitetene. Fra og med år 2000 har Gamle Logen AS også ivaretatt husets kulturelle virksomhet gjennom en egen konsertavdeling.

Stiftelsen Den Gamle Logebygning er fortsatt virksom som et bindeledd mellom Oslo Kommune og NCC Eiendom AS. Ny leder for stiftelsens styre er Jan Tore Odegard.

Terje Wiggo Nielsen har gjort en formidabel innsats for ett av Oslos viktigste og vakreste hus. Det at Gamle Logen i dag fremstår som et vakkert og levende kulturhus, kan i stor grad krediteres Nielsens engasjement og innsats. På vegne av oss som arbeider i Gamle Logen i dag, og på vegne av byens befolkning ønsker vi å rette en stor takk til Terje Wiggo Nielsen for den innsats han har gjort for Gamle Logen gjennom mer enn 20 år.

Med vennlig hilsen
Øystein Strand
Konsertsjef/produsent
Gamle Logen AS

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.