Musikkforlegger Kai Robøle (Foto: Willy Martinsen)

Musikkvalget 2021: Forleggeren etterlyser næringsforståelse på toppen

Politikken i koronaårene har tidvis manglet kompetanse om et komplekst felt. Slik svarer en erfaren musikkforlegger i vår valg-serie.

Kalender

Konsert: ENCORE – INSPIRASJON

27/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Konsert med TERJUNGENSEMBLE

29/09/2023 Kl. 18:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

30/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

30/09/2023 Kl. 15:30

Oslo

Kai Robøle er musikkforlegger i Arctic Rights Management – og kan omtales som en bransjeaktør på rettighetssiden gjennom mer enn 30 år. I motsetning til mange bransjeaktører som akkurat nå er opptatt av at det bør komme en egen stortingsmelding om musikk, svarer Robøle bare tja på dette. Han har derimot sterkt engasjement for næringsutviklinga knytta til musikk:

– Fortsatt Venstre-styrt Kulturdepartement, eller vil du ha regjeringsskifte?
– Som representant for rettighetssiden, og hovedsaklig selskaper som driver kreativ næring, handler det ikke først og fremst om partipolitikk, men om at vi må ha inn folk som er villig til å lytte, og til å sette seg inn i hva vår bransje faktisk er, hvilke potensiale den har dersom man prioriterer den, og som tar på alvor at dette i tillegg til å handle om norsk kultur også handler om business.

– Hva er det viktigste å beholde eller rydde vekk av statlige tiltak for å komme opp og stå etter koronakrisen? Og NB: husk at alle kan dele ut mere penger i valgkampen, men når hverdagen kommer vil vi først og fremst ha gode løsninger. Vær gjerne konkret.
– Grunnet tregheten i inntektsstrømmene i vår del av bransjen vil tap på rettighetssiden grunnet nedstengning fortsette å ramme i minst to år fremover. Derfor må kompensasjon på vårt felt opprettholdes til de langsiktige konsekvensene avtar.

– Hvordan vil du beskrive kulturpolitikken i 2020 og 2021?
– Tildels hodeløs prøving og feiling grunnet manglende kompetanse om et komplekst felt. De ønsker seg at ting skal være enkelt/enklere, men slik er det altså ikke.

– Hvilken enkeltsak er viktigst i valget 2021 – hvis du tenker på musikkens plass i samfunnet?
– Forstå at det er et «gap» som må tettes – både kompetanse og virkemiddelmessig – mellom Kulturrådet og Næringsdepartementet. (Og; nei, Innovasjon Norge fyller ikke dette gapet i dag). Kreativ næring skal finansiere brorparten av kulturen – som den gjør i dag – også i fremtiden, og da må det snart tas på alvor at kreative næringer må utvikles. Og det må legges til rette for vekst.

– Trengs det en egen stortingsmelding om musikk?
– Tja.

Red. anm.: Kai Robøle er også styreleder i sammenslutninga Musikkforleggerne, men svarer her for seg sjøl som næringsdrivende.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjonssjef

Arktisk Filharmoni AS

Kunstnerisk leder

BIT20 Ensemble

Distriktsmusikar hardingfele/fele

Sunnfjord kulturskule

Organist

Flå Sokn

Pianolærer

Nord-Fron kommune / Fron kulturskole