Arnfinn Bjerkestrand

Mfo vil ha reiserefusjon

– Jeg ser av årsmeldingen til Norsk Kulturråd at det er gitt 4 millioner i turnestøtte til norske artister, mens det har vært søkt om 27,6 millioner. Dette er et betydelig gap og viser at det er behov for penger til å dekke musikernes reiseutgifter, forteller Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder for Musikernes fellesorganisasjon, til Ballade. Han mener at pengene ikke nødvendigvis bør innhentes fra de nylig frigjorte tippemidlene, men at det uansett bør jobbes for å få til en slik refusjonsordning.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Samordningen av for populærmusikkens arrangører, artister og interesseorganisasjoner i Bergen, Bergen Rockaktører, foreslo i et innlegg her på Ballade at man burde benytte deler av tippemidlene til å opprette en reiserefusjonsordning for musikere.

Forslaget får nå støtte fra ulike hold i norsk musikkliv. I dag melder Musikernes fellesorganisasjon seg med i kampen for en tilskuddsordning for musikere på lik linje med andre profesjoner. Med fagforbundet for musikere med på laget ser det ut til å brygge opp til en seriøs debatt. Forbundet har over 6000 medlemmer innenfor hovedgruppene musikere, kirkemusikere, pedagoger, operasangere, ballettdansere, teaterinspisienter og teatersufflører. I tillegg har i dag norske impressarioer og bluesarrangører gått ut og markert støtte til forslaget.

Dette forslaget har ennå ikke nådd de politiske myndighetene. I går fattet Stortinget vedtak om et fellesfond for kulturorganisasjoner. Her er ikke reiserefusjon tatt med som et eget punkt. Det betyr ikke at kampen for en reiserefusjonsordning for musikere er tapt.

— Foreløpig står det ingen ting om turnestøtte i det vedtaket som er fattet, forteller forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon, Arnfinn Bjerkestrand. – Slik sett er mitt poeng at det er gjennom det ordinære budsjett man bør jobbe for å få gjennomslag for dette om man vil gå innfor å arbede for turnestøtte. Jeg går likevel utifra at den kulturelle skolesekk vil benytte seg av proffesjonelle musikere, og at det på den måten uansett vil tilfalle noe til dette formålet, selv om det ikke nevnes som et konkret punkt i det vedtaket som er fattet.

— Selve vedtaket som ble fattet på Stortinget i går, har også en rekke frifond. Så det er mange hull å putte en slik ordning inn under. Dette kan være en av dem, sier forbundslederen.

Han er også åpen for andre former for finansiering.

— Om penger til å dekke disse utgiftene skal kanaliseres fra tippemidlene vet jeg ikke. Det er likevel sikkert at vi bør jobbe for å få til en slik refusjonsordning. Akkurat hvor midlene hentes fra er ikke så viktig. Det finnes også andre kulturmidler.

Bjerkestrand ser i likhet med de andre aktørene som har kommet på banen i dette spørsmålet praktiske problemer når det gjelder administrasjon og fordeling av midlene.

— Problemene må drøftes, men er ikke uoverkommelige, mener han. For samtidig presenterer han en løsning på denne problemstillingen.

— Det vil være naturlig at Norsk Kulturråd tar seg av dette fondet på samme måte som de allerede håndterer andre turnestøtteordninger.

Musikernes fellesorganisasjon er selv i forhandlinger med norske flyselskaper for å forsøke å skape bedre rammevilkår for norske musikere på turne.

— Vi er i dialog med SAS og Braathen om å forsøke å skape gunstige rabbattordninger for norske musikere. Vi forsøker å få i stand en kulturavtale på lik linje med den norsk idrett har i form av SAS-sport.

— En viktig del av dette er hvordan våre medlemmer skal få benyttet seg av de utreiseordninger som finnes. Vi får signaler fra våre medlemmer at de ikke får ta i bruk de gunstige rabattordninger som finnes når de ikke flyr inn og ut av samme sted. Vi ønsker oss en fleksibel og fast kulturavtale.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev