IMG_7720

Mer støtte til GramArt

Også Norsk Musikerforbund støtter GramArt i deres kamp for å beholde statstilskuddet.

Kalender

Konsert: Palette

20/06/2024 Kl. 19:30, Døren (og baren) åpner kl. 18:30

Oslo

The Handover // Becco

20/06/2024 Kl. 20

Oslo

Salif Keita-konsert

21/06/2024 Kl. 19.30

Viken

Ensemble KammerKlang i Bugården kirke

21/06/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

STATSBUDSJETTET 2000 OG GRAMART

Vi viser til brev av 6.10.2000 fra GramArt.

Norsk Musikerforbund har tidligere gitt uttrykk for undring over at GramArt har mottatt statstilskudd til sin virksomhet, som til dels er sammenfallende med oppgaver som også Musiker-forbundet selv ivaretar, uten å motta tilsvarende tilskudd.

Tilskuddet til Gramart er imidlertid blitt begrunnet med et ønske om «å bygge opp stabile strukturer for denne delen av kulturlivet», og det har inngått i en større tiltakspakke på rockområdet. Norsk Musikerforbund ser naturligvis verdien av dette, og ikke minst verdien av at GramArt kan overleve den krisen organisasjonen akkurat nå er inne i. Ingen seriøse aktører vil være tjent med at GramArt blir nedlagt, uten at det foreligger klare planer for hvordan organisasjonens oppgaver og opparbeidede kompetanse kan ivaretas i framtida. Noe av det som etter 1994 er bygget opp av stabile strukturer kan dermed gå tapt for lang tid.

Norsk Musikerforbund støtter derfor GramArts krav om å beholde statstilskuddet også i 2001.

Med vennlig hilsen
Norsk Musikerforbund

Tore Nordvik Odd Langklopp

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.