Norsk kulturråd (logo)

Mer EU-penger til kultur fra 2007

Europakommisjonen vil satse mer på kultur i framtiden og foreslår et nytt kulturprogram for perioden 2007-2013. Programmet vil ha et totalt budsjett på 408 millioner euro – ca 3,3 milliarder kroner. Det er en økning på 114 millioner euro (ca 944 millioner krone), eller 39 prosent i forhold til det nåværende kulturprogrammet, Kultur 2000, melder Norsk kulturråd.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kultur 2007 heter det nye programmet som i følge Europakommisjonen, vil kunne styrke europeisk kultursamarbeid i mye større grad enn sin forgjenger Kultur 2000 som avsluttes i 2006.

Målsettingene for det nye programmet er å stimulere til kulturutveksling og mobilitet av kunstnere og kulturaktører, turnévirksomhet, vandreutstillinger og flerkulturell dialog i Europa.

Med Kultur 2007 ønsker Europakommisjonen å møte kultursektorens behov for tilskudd på best mulig måte. EU vil derfor gi tilskudd til enkeltstående samarbeidsprosjekter innen alle kunst- og kulturområder, til europeiske kulturorganisasjoner, nettverk eller forum, og til forskning og formidling om europeisk kultursamarbeid.

Utkastet til Kultur 2007 inngår i et bredere forslag til en ny generasjon programmer innenfor kultur, media, utdanning og ungdom som Europakommisjonen har utformet. Disse programmene vil dekke perioden 2007-2013 og blir trolig vedtatt av det europeiske råd og Europaparlamentet innen utgangen av 2005.

Norge deltar i EUs kulturprogram som følge av EØS-avtalen. Norsk kulturråd er EUs kontaktpunkt for kultur i Norge med ansvar for informasjon og rådgivning til kulturaktører.

Vi tar ellers også med at Kulturrådet tirsdag 16. november vil være verter for en stor konferanse i Tromsø med temaet «Festivaler som kunstarena». Her skal man bl.a. diskutere hva kan en god festival oppnå i møtet mellom kunsten og publikum. På konferansens første dag belyses programarbeid, forholdet mellom kunstnere og publikum og utviklingstrekk i festivalfeltet, med Edinburgh-festivalen som utgangspunkt.

Konferansen åpnes av kulturminister Valgerd Svarstad Haugland. Blant hovedinnlederne er Adrian Trickey, direktør for Edinburgh-festivalen, Ozan Sunar, kultursjef i Sveriges Televisjon og Kulturrådets leder Vigdis Moe Skarstein. Konferansen vil også presentere en kulturpolitisk paneldebatt, samt et bredt sammensatt panel i en diskusjon om festivalenes betydning for de ulike kunstområdene. Her vil interesserte få møte Tromsøs ordfører Herman Kristoffersen, Olemic Thommesen fra Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomite, Quart-sjef Toffen Gunnufsen, Tore Flesjø i Norsk jazzforum, Turid Birkeland for Risør Kammermusikkfest, samt statsekretær Yngve Slettholm i Kultur- og Kirkedepartementet.

Ballade vil komme nærmere tilbake til dette arrangemnetet. I mellomtiden kan interesserte finne ytterligere informasjon på denne undersiden hos Norsk kulturåd.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev