Nordic Black Theatre har tidligere fått midler til nytt lydanlegg og nytt flygel. Skuespillere og instruktør fra Nordic Black Xpress sammen med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, fungerende daglig leder i Kulturrom Kjetil F. Wevling og daglig leder i Nordic Black Theatre Jarl Solberg. (Foto: Kultur- og likestillingsdepartementet)

Kulturrom styrkes med fire millioner kroner til kulturlokaler

Da Norsk Tipping delte ut restmidler fra overskudd til kulturformål gikk fire millioner til tilskuddsordningen Kulturrom. – Barn og unge skal ha lokalene og utstyret de trenger for å drive med kultur, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

– Tilskuddene fra Kulturrom treffer både det frivillige og profesjonelle feltet og sikrer kulturlokaler over hele landet som grunnlag for aktivitet, hver dag hele året, sier Trettebergstuen.

– Barn og unge skal ha lokalene og utstyret de trenger for å drive med kultur. Derfor har vi startet arbeidet med en strategi for kulturfrivilligheten. Vi vet at egnede lokaler til øvinger og konserter er et av de viktigste områdene i denne strategien. Derfor tildeler vi ekstra midler til Kulturrom og gir med dette en anerkjennelse og et løft – og muligheten til å få gjort nødvendige investeringer for framtida, fortsetter hun.

– Fantastiske nyheter på tampen av året, kommenterer Kulturrom i sosiale medier.

I 2022 har Kulturrom fått i overkant av 46 millioner kroner fra spillemidlene til kulturformål. I første søknadsrunde for 2022 var det kommet inn 270 søknader med en samlet søknadssum på 70 millioner kroner. Kulturmagasinet (eies av fagforeningen Creo) skriver også om de ekstra pengene i dag: De fire millionene er restmidler fra fjorårets overskudd til Norsk Tipping (spillemidlene), og kommer i tillegg til de vel 46 millionene som er fordelt til Kulturrom allerede fra spillemidlene i år. Fungerende daglig leder i Kulturrom Kjetil F. Wevling, sier der at Kulturrom har opplevd søknadsrekord hver eneste runde siden deres mandat ble utvidet i 2019. Innfrielsesgraden har i denne perioden sunket fra 25 % i 2019 til 15 % i 2021, fortsatt i følge Kontekst.no:
– Presset på midlene er enormt og altfor mange gode og viktige tiltak kan ikke gjennomføres hvert år på grunn av manglende finansiering, sier Wevling.

– Første søknadsrunde viser at dette er en ordning det er behov for å styrke, og det er jeg glad for at vi nå kan gjøre, sier kultur- og likestillingsministeren.

 

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) fikk i 2019 et utvidet oppdrag slik at de nå omfatter alle kunst- og kulturuttrykk. Kulturroms formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Siden opprettelsen i 2009 har ordningen delt ut over 350 millioner kroner til teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband, amatørteatergrupper, dansegrupper og spellemannslag har mottatt tilskudd til øvingsutstyr, fremføringsutstyr og scener over hele landet siden Musikkutstyrsordningen ble opprettet i 2008.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.