BEK-logo

Kulturrådet styrker BEK og Grenland Friteater

Bergen Senter for elektronisk kunst – BEK – får 1,2 millioner kroner i fast tilskudd i statsbudsjettet fra 2004. Videre drift av senteret er dermed sikret, melder Norsk kulturråd. Det faste tilskuddet til Grenland Friteater øker med 600 000 kroner for 2004. Friteateret får dermed et tilskudd på til sammen ca 1,1 millioner kroner over statsbudsjettet. – Feiring med kaffe og kake er allerede gjennomført, sier Roar Sletteland, daglig leder i BEK, som naturlig nok er svært glad for denne økningen i tilskuddet til senteret.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

– Som de fleste vet kom BEK inn på statsbudsjettet like før jul med en halv million kroner. Det var gledelig, men alt for lite til å sikre videre drift. Nå har Kulturrådet økt bevilgningen til 1,2 millioner, og vi kan endelig bruke kreftene på det vi skal gjøre uten å bekymre oss om økonomien, sier Sletteland.

Støtten til BEK er gitt på statsbudsjettets post ”Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd”.

BEK har gjennom de senere årene markert seg som et viktig sentrum for det elektroniske kunstfeltet. BEK er Vestlandets motsvar til Atelier Nord i Oslo og TEKS i Trondheim, og er et tverrfaglig senter, med hovedvekt på musikk og billedkunst. Sammen med disse to verkstedene er BEK med i Produksjonsnettverk for elektronisk kunst, PNEK. BEK har i årene 2000 – 2003 mottatt tilskudd til prøvedrift og utvikling av kunstprosjekter fra Kulturrådet.

Grenland Friteater får en økning i sitt faste tilskudd over statsbudsjettet på 600 000 kroner under posten ”Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd”. Friteateret får dermed et tilskudd på til sammen ca 1,1 millioner kroner over statsbudsjettet fra 2004.

Grenland Friteater er inne i en produktiv fase og har en rekke prosjekter på planen for det nye året. Teatret skal bl.a. delta under oppsetningen av Peer Gynt i Beijing. Grenland Friteater har gjennom en årrekke opparbeidet seg en sterk posisjon som leverandører av scenekunst. Friteatrets arbeid vekker nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og er en viktig regional kulturbærer i Telemark.

Som en av de første teatergruppene innen den frie scenekunsten her i landet har Grenland Friteater gjennom sin kunstneriske innsats tilført det frie teatermiljøet impulser og inspirasjon. Det regnes som et regionalt knutepunkt for kompetanse og kulturell formidling innenfor det frie scenekunstområdet.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev