Sisu (Foto: Morten Eckersberg)

Kulturrådet støtter 19 nye musikkensembler

Norsk kulturråd gir ca 8,4 millioner kroner fordelt på 61 ensembler for 2004. Rådet vurderte 118 søknader, med en samlet søknadssum på ca 61 millioner kroner. Kulturrådet har prioritert 19 nye ensembler som ikke tidligere har fått ensemblestøtte. Blant disse finner vi eksempelvis Oslo Kammerkor og Kristiansand Domkor innen vokalmusikk, samt artister og prosjekter som Cissokho System, Fliflet/Hamre og Jazzkammer.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Tilskuddsordningen for støtte til musikkensembler retter seg mot profesjonelle ensembler på et høyt kunstnerisk nivå. Formålet med tilskuddene er å bedre produksjons- og utviklingsvilkårene for de profesjonelle musikkensemblene, som er sentrale aktører i det skapende og utøvende musikklivet. Frie profesjonelle musikkensembler som enten er i kontinuerlig drift og har minst ett års virksomhet å vise til, eller som over tid er sammensatt for enkeltprosjekter, kan søke som støtte til drift.

I vurderingen er det lagt vekt på ensemblenes kunstneriske profil og formidlingsevne, deres aktivitet, størrelse, stabilitet og utviklingsmuligheter. For å sikre en bred profil har man valgt å prioritere ensembler med sammenliknbare uttrykk opp mot hverandre.

Musikkensemblene har en sentral rolle som formidlere av musikk i Norge, også utenfor de kulturelle sentra i større byer. Flere av ensemblene turnerer vidt rundt i landet. Hvor ensemblene holder sine konserter er vurdert som vel så viktig som hvor de er basert. Likevel er den geografiske fordelingen sett i sammenheng med ensemblenes kvalitet.

Tilskudd til musikkensembler for 2004, der nye ensembler på listen er merket med *

Vokalmusikk

Vokal Nord 100 000
Schola Sanctae Sunnivae 100 000
*Oslo Kammerkor 50 000
Nordic Voices 200 000
*Kristiansand Domkor 75 000
Grex Vocalis 50 000
Det Norske Solistkor 450 000
Bergen Domkantori 75 000

Tidligmusikk

Trio Mediæval 100 000
Pro Musica Antiqua 50 000
Bergen Barokk 50 000

Samtidsmusikk

SPUNK 100 000
SISU ans 220 000
POING ANS 100 000
Oslo Sinfonietta 980 000
NING 75 000
*Jazzkammer 50 000
Ensemble Ernst 200 000

Rytmisk musikk

Wibutee 100 000
Urban Connection 100 000
*Trygve Seim Orchestra 50 000
*Tore Brunborg Quartet 50 000
Søyr 100 000
Sigurd Ulveseth 50 000
Saxofon Concentus 100 000
Petter Wettre Quintet 100 000
*Odd Riisnæs Kvartett 50 000
No Spaghetti Edition 200 000
*Motif 50 000
Marit Sandvik Band 75 000
*Maria Kannegaard Trio 50 000
Magnetic North Orchestra 200 000
Kaada 75 000
Jaga Jazzist 100 000
*Håvard Wiik Trio 50 000
*Helge Lien Trio 50 000
Geir Lysne listening ensemble 150 000
Frode Gjerstad Trio 50 000
*BOL 50 000
Big Bambus 75 000
Bergen Big Band 150 000

Kammermusikk

*Artic Festival Orchestra 150 000
Vertavo Strykekvartett 300 000 + 300 000 (for 2005)
Trondheim Sinfonietta 75 000
Telemark Kammerorkester 100 000
Oslo Strykekvartett 200 000
Oslo Camerata 75 000
Norsk Barokkorkester 800 000
Grieg Trio 250 000 + 250 000 (for 2005)
Bodø Sinfonietta 100 000

Folk/World

Rusk 75 000
Kvarts 100 000
*Fjøgl 50 000
*Majorstuen 100 000
*Fliflet/Hamre 75 000
*Jambo Africa 40 000
*Flukt 50 000
*Seglem 50 000
*Cissokho System 100 000
Transjoik 100 000
Brass Brothers 600 000

Kulturrådet sier i en kommentar at de ønsker å konsentrere midlene slik at de ikke fordeles på et for stort antall ensembler. Ved tildeling tas det som nevnt også hensyn til ensemblenes stabilitet, størrelse og virksomhetsnivå.

Fra og med tildelingen for 2002 har ensemblene kunnet søke om støtte for inntil tre år.

Norsk kulturråd har fordelt 8,4 millioner kroner til 61 ensembler for 2004. Dette innebærer en økning på 1,4 millioner kroner i forhold til i fjor, da i alt 7 millioner kroner ble fordelt til 44 ensembler. I 2002 ble 6,5 milioner fordelt til i alt 37 ensembler, mens hele 8 millioner kroner ble fordelt til 42 ensembler for 2001.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev