Peer Gynt (Foto: Grusomhetens Teater)

Kulturrådet: – Myndighetene må prioritere den frie scenekunsten

Ved første tildelingsrunde for fri scenekunst i 2004 gir Norsk kulturråd til sammen 12,4 millioner kroner til 29 grupper. For dette skal det produseres 32 forestillinger. Det kom inn 215 søknader med en samlet søknadssum på 85 millioner kroner i denne tildelingsrunden. – De økonomiske rammene fører til at kvalitativt gode prosjekter desverre ikke kan prioriteres, selv om fri scenekunst er spesielt omtalt i Kulturmeldningen som et felt som myndighetene vil prioritere. Kulturrådet håper at myndighetene snart følger opp intensjonene i meldingen med bevilgninger i kommende statsbudsjetter, sier Norsk kulturråds direktør Ole Jacob Bull til Ballade.

Kalender

POING ALMOST CLASSIC – releasekonsert

06/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musical Sanatorium

07/03/2024 Kl. 18:00

Viken

Av Knut Steen

Det primære formålet for tilskuddsordningen for fri scenekunst i Norsk kulturråd er å stimulere og styrke produksjonen av nyskapende profesjonell scenekunst utenfor institusjonene. Søkere fra det frie miljøet står fritt til å etablere samarbeid med institusjonene i sine prosjekter.

Tilskuddsordningen , som vanligvis mottar mellom 150 og 200 søknader, skal også stimulere og styrke produksjonen av scenekunst innenfor ulike sjangrer som dans, teater, performance, figurteater og musikkteater. Ved denne tildelingen har Kulturrådet mottatt 215 søknader.

Grusomhetens teater, Koreograf og danser Per Roar, gruppen Ferske Scener og Transiteatret er blant de som får solide tilskudd for prosjekter eller videre drift.

Kulturrådet begrunner disse tildelingene slik:

«Grusomhetens teater har i løpet av ti års produksjon utviklet et særpreget teaterspråk med utgangspunkt i den franske teatermannen Antonin Artauds teorier. Teatret får nå tilskudd til prosjektene «Blodsprut» og «Thomasevangeliet». Goksøy og Martens skal iscenesette performancen «Votre Saddam» under teaterfestivalen i Avignon i Frankrike, en av Europas mest prestigefylte festival for scenekunst.

Koreograf og danser Per Roar får tilskudd til de to siste forestillingene i en triologi som handler om menneskers møter med døden. «Livets slutt» og «Kollektiv sorg» tar for seg personlige, praktiske, psykologiske og sosio-politiske aspekter knyttet til døden. Prosjektet er et stipendiatprosjekt ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Gruppa Ferske scener fra Tromsø vil lage samfunnsengasjert politisk teater. Prosjektene «Et samfunnsmenneske eller Hvor ble det av Dr. Evensen» og «Ashes to Ashes» er basert på tekster av Bjørn-Are Dypås og Harold Pinter. Gruppa ønsker også å utvikle et prosjekt i samarbeid med dramatikeren Tale Næss. Medlemmene i denne nye gruppa kommer fra blant annet det nå oppløste Totalteatret som i en årrekke produserte scenekunst i Nord-Norge.

Transiteatret er en progressiv scenekunstgruppe fra Bergen som i prosjektet «To be continued» vil undersøke om TV-industriens standardiserte konsept, føljetongen, kan brukes som utgangspunkt for en teaterform.»

Kulturrådet styrker produksjonen også produksjonen av figurteater med tilskudd til tre figurteaterprosjekter:

«I forbindelse med sitt 10-årsjubileum skal Teater Visuell i Trondheim lage en variasjon over Shakespeares Romeo og Julie. Andre figurteaterprodusenter som får støtte er Espen Dekko fra Akershus og Ulvefellen Teater fra Telemark.»

Kulturrådet mottar hvert år søknader til feltet fri scenekunst på mellom 120 og 150 millioner kroner. I 2003 ble det søkt om til sammen ca 145 millioner. Hittil i 2004 er søknadsbeløpet ca 85 millioner kroner, mens avsetningen til fri scenekunst er på 28,5 millioner kroner for samme periode.

Dette betyr at kun 14,5 prosent av antallet innkomne søknader får tilskudd ved første tildeling i 2004. Totalt får scenekunstnere rundt om i landet 9,9 millioner kroner til produksjon i 2004 og 2,5 millioner kroner i 2005, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

— Våre tildelinger utgjør cirka 3 prosent av den samlete statlige støtten til scenekunst. De økonomiske rammene fører til at kvalitativt gode prosjekter desverre ikke kan prioriteres, selv om fri scenekunst er spesielt omtalt i Kulturmeldningen som et felt som myndighetene vil prioritere. Kulturrådet håper at myndighetene snart følger opp intensjonene i meldingen med bevilgninger i kommende statsbudsjetter, sier Norsk kulturråds direkttør Ole Jacob Bull til Ballade.

Her er Kulturrådets tildelinger til fri scenekunst:

Det er delt ut 12,4 millioner kroner. Av dette er 9,9 millioner til bruk i 2004 og 2,5 millioner i 2005. 29 grupper får tilskudd for 2004 og 5 får tilsagn for 2005.

Kunstner/gruppe Kunstform, fylke
2004
2005
ACT-Initiativet performance, Oslo
300 000
Anne Stray teater, Oslo
400 000
Elisabeth L. Helland teater, Møre og Romsdal
95 000
Ellen Johannessen dans, Oslo
375 000
Espen Dekko figurteater, Oslo
300 000
Fanny Holmin performance, Hordaland
150 000
Ferske scener teater, Troms
550 000
550 000
Goksøyr og Martens performance, Oslo
500 000
Grusomhetens Teater teater, Oslo
800 000
800 000
Inclusive Dance Company dans, Sør-Trøndelag
350 000
Karstein Solli performance, Oslo
350 000
Kompani B. Valiente dans, Oslo
600 000
Kristin Hestad performance, Oslo
270 000
Kristina Gjems dans, Oslo
250 000
Leo Preston performance, Hordaland
30 000
Marieke Joosten danse dans, Sogn og Fjordane
300 000
Mia Haugland Habib dans, Oslo/Rogaland
300 000
Passage Nord Project performance, Oslo
350 000
300 000
Per Roar dans, Oslo
500 000
500 000
Propellen teater, Sør-Trøndelag
100 000
Samovarteatret teater, Finnmark
250 000
250 000
Sons of liberty performance, Sør-Trøndelag
50 000
Sølvi Edvardsen dans, Oslo
700 000
Teaternova teater, Hordaland
300 000
Teater Visuell figurteater, Sør-Trøndelag
250 000
Tove Karoliussen teater, Oslo
50 000
Transiteatret teater, Hordaland
500 000
Ulvefellen Teater figurteater, Telemark
250 000
Verk produksjoner performance, Oslo
687 000

TILSAGN FOR 2004 OG 2005 SOM KULTURRÅDET HAR BEVILGET TIDLIGERE

Kunstner/gruppe Kunstform/fylke
2004
2005
Baktruppen performance, Hordaland
1 500 000
Cirka Teater figurteater, Oslo
900 000
Ingun Bjørnsgaard prosjekt dans, Oslo
1 500 000
1 500 000
Impure Company dans, Oslo
600 000
Jo Strømgren Kompani dans, Hordaland
1 400 000
Mobile Home performance, Oslo
800 000
NEWproduksjoner teater, Sør-Trøndelag
400 000
Nomade Produksjoner teater, Oslo
300 000
Stiftelsen Øyvind Jørgensen Prod. dans, Oslo
700 000
Teater NOR teater, Nordland
700 000
Verdensteatret performance, Oslo
1 200 000
Wee/Scavetta dans, Oslo
700 000
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.