Peer Gynt (Foto: Grusomhetens Teater)

Kulturrådet: – Myndighetene må prioritere den frie scenekunsten

Ved første tildelingsrunde for fri scenekunst i 2004 gir Norsk kulturråd til sammen 12,4 millioner kroner til 29 grupper. For dette skal det produseres 32 forestillinger. Det kom inn 215 søknader med en samlet søknadssum på 85 millioner kroner i denne tildelingsrunden. – De økonomiske rammene fører til at kvalitativt gode prosjekter desverre ikke kan prioriteres, selv om fri scenekunst er spesielt omtalt i Kulturmeldningen som et felt som myndighetene vil prioritere. Kulturrådet håper at myndighetene snart følger opp intensjonene i meldingen med bevilgninger i kommende statsbudsjetter, sier Norsk kulturråds direktør Ole Jacob Bull til Ballade.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Det primære formålet for tilskuddsordningen for fri scenekunst i Norsk kulturråd er å stimulere og styrke produksjonen av nyskapende profesjonell scenekunst utenfor institusjonene. Søkere fra det frie miljøet står fritt til å etablere samarbeid med institusjonene i sine prosjekter.

Tilskuddsordningen , som vanligvis mottar mellom 150 og 200 søknader, skal også stimulere og styrke produksjonen av scenekunst innenfor ulike sjangrer som dans, teater, performance, figurteater og musikkteater. Ved denne tildelingen har Kulturrådet mottatt 215 søknader.

Grusomhetens teater, Koreograf og danser Per Roar, gruppen Ferske Scener og Transiteatret er blant de som får solide tilskudd for prosjekter eller videre drift.

Kulturrådet begrunner disse tildelingene slik:

«Grusomhetens teater har i løpet av ti års produksjon utviklet et særpreget teaterspråk med utgangspunkt i den franske teatermannen Antonin Artauds teorier. Teatret får nå tilskudd til prosjektene «Blodsprut» og «Thomasevangeliet». Goksøy og Martens skal iscenesette performancen «Votre Saddam» under teaterfestivalen i Avignon i Frankrike, en av Europas mest prestigefylte festival for scenekunst.

Koreograf og danser Per Roar får tilskudd til de to siste forestillingene i en triologi som handler om menneskers møter med døden. «Livets slutt» og «Kollektiv sorg» tar for seg personlige, praktiske, psykologiske og sosio-politiske aspekter knyttet til døden. Prosjektet er et stipendiatprosjekt ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Gruppa Ferske scener fra Tromsø vil lage samfunnsengasjert politisk teater. Prosjektene «Et samfunnsmenneske eller Hvor ble det av Dr. Evensen» og «Ashes to Ashes» er basert på tekster av Bjørn-Are Dypås og Harold Pinter. Gruppa ønsker også å utvikle et prosjekt i samarbeid med dramatikeren Tale Næss. Medlemmene i denne nye gruppa kommer fra blant annet det nå oppløste Totalteatret som i en årrekke produserte scenekunst i Nord-Norge.

Transiteatret er en progressiv scenekunstgruppe fra Bergen som i prosjektet «To be continued» vil undersøke om TV-industriens standardiserte konsept, føljetongen, kan brukes som utgangspunkt for en teaterform.»

Kulturrådet styrker produksjonen også produksjonen av figurteater med tilskudd til tre figurteaterprosjekter:

«I forbindelse med sitt 10-årsjubileum skal Teater Visuell i Trondheim lage en variasjon over Shakespeares Romeo og Julie. Andre figurteaterprodusenter som får støtte er Espen Dekko fra Akershus og Ulvefellen Teater fra Telemark.»

Kulturrådet mottar hvert år søknader til feltet fri scenekunst på mellom 120 og 150 millioner kroner. I 2003 ble det søkt om til sammen ca 145 millioner. Hittil i 2004 er søknadsbeløpet ca 85 millioner kroner, mens avsetningen til fri scenekunst er på 28,5 millioner kroner for samme periode.

Dette betyr at kun 14,5 prosent av antallet innkomne søknader får tilskudd ved første tildeling i 2004. Totalt får scenekunstnere rundt om i landet 9,9 millioner kroner til produksjon i 2004 og 2,5 millioner kroner i 2005, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

— Våre tildelinger utgjør cirka 3 prosent av den samlete statlige støtten til scenekunst. De økonomiske rammene fører til at kvalitativt gode prosjekter desverre ikke kan prioriteres, selv om fri scenekunst er spesielt omtalt i Kulturmeldningen som et felt som myndighetene vil prioritere. Kulturrådet håper at myndighetene snart følger opp intensjonene i meldingen med bevilgninger i kommende statsbudsjetter, sier Norsk kulturråds direkttør Ole Jacob Bull til Ballade.

Her er Kulturrådets tildelinger til fri scenekunst:

Det er delt ut 12,4 millioner kroner. Av dette er 9,9 millioner til bruk i 2004 og 2,5 millioner i 2005. 29 grupper får tilskudd for 2004 og 5 får tilsagn for 2005.

Kunstner/gruppeKunstform, fylke
2004
2005
ACT-Initiativetperformance, Oslo
300 000
Anne Strayteater, Oslo
400 000
Elisabeth L. Hellandteater, Møre og Romsdal
95 000
Ellen Johannessendans, Oslo
375 000
Espen Dekkofigurteater, Oslo
300 000
Fanny Holminperformance, Hordaland
150 000
Ferske scenerteater, Troms
550 000
550 000
Goksøyr og Martensperformance, Oslo
500 000
Grusomhetens Teaterteater, Oslo
800 000
800 000
Inclusive Dance Companydans, Sør-Trøndelag
350 000
Karstein Solliperformance, Oslo
350 000
Kompani B. Valientedans, Oslo
600 000
Kristin Hestadperformance, Oslo
270 000
Kristina Gjemsdans, Oslo
250 000
Leo Prestonperformance, Hordaland
30 000
Marieke Joosten dansedans, Sogn og Fjordane
300 000
Mia Haugland Habibdans, Oslo/Rogaland
300 000
Passage Nord Projectperformance, Oslo
350 000
300 000
Per Roardans, Oslo
500 000
500 000
Propellenteater, Sør-Trøndelag
100 000
Samovarteatretteater, Finnmark
250 000
250 000
Sons of libertyperformance, Sør-Trøndelag
50 000
Sølvi Edvardsendans, Oslo
700 000
Teaternovateater, Hordaland
300 000
Teater Visuellfigurteater, Sør-Trøndelag
250 000
Tove Karoliussenteater, Oslo
50 000
Transiteatretteater, Hordaland
500 000
Ulvefellen Teaterfigurteater, Telemark
250 000
Verk produksjonerperformance, Oslo
687 000

TILSAGN FOR 2004 OG 2005 SOM KULTURRÅDET HAR BEVILGET TIDLIGERE

Kunstner/gruppeKunstform/fylke
2004
2005
Baktruppenperformance, Hordaland
1 500 000
Cirka Teaterfigurteater, Oslo
900 000
Ingun Bjørnsgaard prosjektdans, Oslo
1 500 000
1 500 000
Impure Companydans, Oslo
600 000
Jo Strømgren Kompanidans, Hordaland
1 400 000
Mobile Homeperformance, Oslo
800 000
NEWproduksjonerteater, Sør-Trøndelag
400 000
Nomade Produksjonerteater, Oslo
300 000
Stiftelsen Øyvind Jørgensen Prod.dans, Oslo
700 000
Teater NORteater, Nordland
700 000
Verdensteatretperformance, Oslo
1 200 000
Wee/Scavettadans, Oslo
700 000

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev