Grunde Kreken Almeland (Foto: Anna Dåsnes, Venstre)

Kulturkomiteens leder (V): – Bare tull at kulturministeren måtte spare

Venstre mener kulturministeren har varslet kutt unødvendig. Et pausebudsjett, kaller Venstre – og flere i kulturfeltet – Trettebergstuens økonomiske plan for 2023.

Kalender

Konsert: ENCORE – INSPIRASJON

27/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Konsert med TERJUNGENSEMBLE

29/09/2023 Kl. 18:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

30/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

– Helheten er ganske romslig, og kulturbudsjettet går mindre fram enn de fleste andre feltene. Derfor mener jeg at når hun i forkant skriker ulv ulv – og så levere et pausebudsjett – der kunne vi forventet mer av kulturministeren, sier Grunde Almeland. Han er stortingspolitiker for Venstre og leder Kultur- og familiekomiteen. Og peker på at andre departementer, og Landbruksdepartementet i sær, har fått adskillig større økninger enn Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) i forslaget til statsbudsjett.
– I månedsvis har kulturministeren sammen med resten av regjeringen forsøkt å skape et bilde av et stramt budsjett. Fasiten i dag viser at det bare var tull. Derfor er jeg overrasket over å høre at hun selv etter fremleggelsen snakker om et stramt statsbudsjett og vanskelige prioriteringer. For realiteten er at hun verken har trengt å gjøre kutt eller prioriteringer.

– I et romslig budsjett har regjeringen fått plass til mange av sine hjertesaker, som 200 millioner til oppløsning av fylkeskommuner, eller reversering av domstolsreformen. Men målene for kultursektoren avlyses eller utsettes. Oppsummert ser det ut som flere statsråder har fått gjennomslag for sine valgløfter, bortsett fra kultur- og likestillingsministeren, sier Almeland til Ballade.no.

– Dette er et budsjett som mangler retning og klare prioriteringer. Det er et par mindre justeringer frem og tilbake, men ingen større grep. Men hun leverer ikke på sine store løfter, mener venstrepolitikeren.

Faksimile, Ballade.no om statsbudsjettet for 2023, etter kultur- og likestillingsministerens presentasjon i går. Kulturdepartementet øker drøye 6 % i kommende år – mange andre departement øker mer, påpeker Venstre. (Foto: ballade.no)

 

Rhiannon Hovden Edwards, som er bransjedirektør for kultur og opplevelser i Virke, kaller det det samme: Et pausebudsjett, hvor det aller meste er satt på vent, satsingene uteblir og overraskelsene er få.
– Kulturministeren var veldig tydelig i opposisjon og ville mye. Men vi ser lite til Trettebergstuens tidlige ambisjoner i dette budsjettet.

Edwards peker på samme retorikk som Venstre, når hun peker på at Trettebergstuen har justert ned feltets forventninger ned i forkant.
– Et av kulturministerens hovedmantra er «flere arbeidsplasser i kultursektoren», men det ser vi få spor av i budsjettet. Vi etterlyser et løft for kreativ næring, en strategi for vekst, som legger til rette for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser.

– Virke er glade for at kuttene som kom gjennom avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen avvikles. Dermed får museene og andre kulturinstitusjoner reell indeksregulering i krevende tider.
Hun trekker også fram at bærekraft og arbeid mot trakassering og for likestilling får større plass på kulturbudsjettet.

Rhiannon Hovden Edwards leder kulturbedriftene i Virke. (Foto: VIrke)

– Alt i alt bærer kulturbudsjettet for 2023 preg av å være et konserverende budsjett. Vår bekymring er at når det verken prioriteres eller satses i særlig grad får man heller ingen utvikling verken i retning eller mål. Hvor er det blitt av politikken? spør  Edwards.

Også Norsk Musikkråd og deres styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag stiller spørsmål ved om det egentlig var så trangt i totalen:
– Det legges opp til økte skatter og avgifter, blant annet for å dempe inflasjonen. Men dette nulles langt på vei ut av effekten fra den økte pengebruken, ifølge Finansdepartementet. Det er med andre ord et handlingsrom i budsjettet, men pengene går til tiltak som lavere dieselavgift fremfor et kulturliv som sliter i motbakke.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjonssjef

Arktisk Filharmoni AS

Kunstnerisk leder

BIT20 Ensemble

Distriktsmusikar hardingfele/fele

Sunnfjord kulturskule

Organist

Flå Sokn

Pianolærer

Nord-Fron kommune / Fron kulturskole