Rune Lem med Kongens Fortjenstmedalje

Krigersk GramArt før GRAMO-møtet

Styreleder Philip Kruse i GramArt uttrykker forundring over at Norsk Artistforbund nå har søkt medlemsskap i GRAMO. Han mener at det bryter med hva den nye organisasjonen hele tiden har presisert at de ikke skal gjøre.

Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

— Jeg er noe forundret. Norsk Artistforbund har gjentatte ganger sagt at de ikke skal konkurrere med eksisterende organisasjoner. Nå gjelder dette løftet åpenbart ikke lenger. Norsk Artistforbund sier en ting, og gjør noe annet.

Som Ballade.no melder et annet sted i dagens utgave, har Norsk Artistforbund søkt om støtte til drift av organisasjonen. Etter det vi kjenner til, ber Norsk Artistforbund om en slik støtte med sikkerhet i fremtidige, kollektive midler.

— I så fall innebærer det en fortsettelse av forskutteringsordningen, som GRAMO har blitt kritisert for i forbindelse med oppvasken i GramArt, mener Kruse. – Man har tross alt ingen garanti for slike fremtidige inntekter, når man per i dag ikke har noen stor medlemsbase å vise til.

Philip Kruse nevner at RIO – Rockens Interesseorganisasjon – i sin tid ble nektet opptatt som medlem i GRAMO, fordi man mente at organisasjonens interesser var tilfredsstillende ivaretatt gjennom GramArt.

— Jeg finner det ganske spesielt at Norsk Artistforbund tydeligvis er av den oppfatning at GramArt ikke ivaretar deres interesser – spesielt i lys av at Tore Hansen selv satt i styret så sent som i fjor. Han møter med andre ord seg selv i døren i denne saken. Det er bare sprøyt at GramArt ikke ivaretar interessene til populærmusikerne. Det ble da heller aldri fremsatt som noe problem før vi i det nye GramArt-styret tok fatt på jobben med å rydde opp.

Avslutningsvis uttrykker Philip Kruse bekymring for det han opplever som en ytterligere splittelse av det organiserte musikklivet.

— Etter min oppfatning er det uheldig med alle fraksjonene. I dag ser vi at Norsk Musikerforbund slår seg sammen med Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening, og blir en enda sterkere organisasjon. Etter min mening er musikk-Norge nettopp langt bedre tjent med få, men sterke organisasjoner.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.