Publikum foran orange scene på Roskildefestivalen i Danmark – i et normalår.

Krigersk GramArt før GRAMO-møtet

Styreleder Philip Kruse i GramArt uttrykker forundring over at Norsk Artistforbund nå har søkt medlemsskap i GRAMO. Han mener at det bryter med hva den nye organisasjonen hele tiden har presisert at de ikke skal gjøre.

Kalender

Glogerfestspillene: Klassisk fra dA til nÅ

28/01/2022 Kl. 18:00

Viken

Glogerfestspillene: Festkonsert

28/01/2022 Kl. 20:00

Viken

Glogerfestspillene: Med egne ord

28/01/2022 Kl. 09:30

Viken

Glogerfestspillene: Vox Humana

29/01/2022 Kl. 17:00

Viken

— Jeg er noe forundret. Norsk Artistforbund har gjentatte ganger sagt at de ikke skal konkurrere med eksisterende organisasjoner. Nå gjelder dette løftet åpenbart ikke lenger. Norsk Artistforbund sier en ting, og gjør noe annet.

Som Ballade.no melder et annet sted i dagens utgave, har Norsk Artistforbund søkt om støtte til drift av organisasjonen. Etter det vi kjenner til, ber Norsk Artistforbund om en slik støtte med sikkerhet i fremtidige, kollektive midler.

— I så fall innebærer det en fortsettelse av forskutteringsordningen, som GRAMO har blitt kritisert for i forbindelse med oppvasken i GramArt, mener Kruse. – Man har tross alt ingen garanti for slike fremtidige inntekter, når man per i dag ikke har noen stor medlemsbase å vise til.

Philip Kruse nevner at RIO – Rockens Interesseorganisasjon – i sin tid ble nektet opptatt som medlem i GRAMO, fordi man mente at organisasjonens interesser var tilfredsstillende ivaretatt gjennom GramArt.

— Jeg finner det ganske spesielt at Norsk Artistforbund tydeligvis er av den oppfatning at GramArt ikke ivaretar deres interesser – spesielt i lys av at Tore Hansen selv satt i styret så sent som i fjor. Han møter med andre ord seg selv i døren i denne saken. Det er bare sprøyt at GramArt ikke ivaretar interessene til populærmusikerne. Det ble da heller aldri fremsatt som noe problem før vi i det nye GramArt-styret tok fatt på jobben med å rydde opp.

Avslutningsvis uttrykker Philip Kruse bekymring for det han opplever som en ytterligere splittelse av det organiserte musikklivet.

— Etter min oppfatning er det uheldig med alle fraksjonene. I dag ser vi at Norsk Musikerforbund slår seg sammen med Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening, og blir en enda sterkere organisasjon. Etter min mening er musikk-Norge nettopp langt bedre tjent med få, men sterke organisasjoner.

Stillinger

Produsent

Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada

Produsent / Arrangementssjef

Grieg in Bergen Int Festival

Musikkfaglig medarbeider

Musikk I Skolen

Festivalsjef/ kunstnerisk leder

Riddu Riddu Festivála

Universitetslektor i gehørtrening

Norges musikkhøgskole (NMH)

Country Manager

Musikkundervisning Norge AS

PR & Markedsansvarlig

Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene

Solo OBO Bodø

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this