Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet (Foto: Marta Anna Løvberg)

Koronakrisepakkene: Årets første stimuleringsmidler kommer nå

200 millioner støttekroner er vedtatt for årets første periode. Avslagene utgjør rundt 300 millioner kroner.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

– Stimuleringsordningen er viktig fordi den når alle ledd i verdikjeden. Det sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet i en nyhetssak på rådets hjemmeside. Kulturrådet løfter der fram følgende mottakere:

Hamar Kulturhus får 4,2 millioner kroner og festivalen MiniØya i Oslo får 4,9 millioner kroner. USF i Bergen har fått 500 000 kroner, Juba Juba barnefestival i Trondheim har fått 800 000 kroner, mens Parkteatret i Oslo har fått totalt 800 000 kroner. De er blant flere helårsarrangører og festivaler som står på mottakerlisten i denne runden, står å lese på kulturradet.no.

Konsertselskapene Live Nation, Lund Gruppen og All Things Live er blant millionmottakerne, det samme er Hanne Kroghs selskap, samt Norges største kinoselskap, viser tildelingslista. Made Management og Scenekvelder AS er blant mottakerne med størst enkelttildeling. Poenget med stimuleringsmidler skal være å betale et mellomlegg mellom det arrangør kan få til innafor smittevernregimet som gjelder, i nedskalerte arrangement, og en publikumskapasitet de kan se for seg i en normalperiode.

Stimuleringsmidlene for perioden 1. januar til 30. juni 2021 bevilges i fire omganger, og den totale rammen for hele perioden er 400 millioner kroner. Det kom inn rundt 700 søknader på 500 millioner kroner til første søknadsfrist, og Kulturrådet har bevilget i underkant av 200 millioner kroner i denne runden. Det gjenstår dermed rundt 200 millioner kroner til fordeling i de neste rundene. Arrangementene som har fått tilskudd i denne runden fordeler seg over hele perioden.

I behandlingen har Kulturrådet tatt hensyn til de kulturpolitiske målene knytta til geografisk spredning, til et mangfold av kulturuttrykk, og til hvorvidt arrangementet det søkes om oppleves som tilgjengelig og relevant for publikum. Kulturrådet tar også hensyn til om planene for arrangementet er realistiske i lys av smittevernsituasjonen. I tillegg tas det hensyn til fordelingen som ble gjort i stimuleringsordningen høsten 2020 slik at det totalt sikres en god spredning blant tilskuddsmottakerne.

På grunn av tekniske problemer går vedtaksbrevene ut til søkerne mandag, etter offentliggjøring i helga. Noen søknader er fortsatt til behandling. Alle som har fått avslag i denne runden har mulighet til å søke på nytt. Oppdatert: I løpet av mandagen ble frist for nye søknader utsatt fra mandag til onsdag 14. april.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.