Bel Canto

KNYT: seminar om techno-musikk i Tromsø

KNYT står for Kunst, ny teknologi og næringsutvikling. Prosjektet har knyttet til seg veiledere som Nils Johansen i Bel Canto og Gaute Barlindhaug i Aedena Cycle, og vil sette fokus på teknologibaserte kunst- og kulturytringer. Målet er bl.a. å opprette nye næringsvirksomheter gjennom denne virksomheten. Tromsø har i mange år vært en av landets ledende byer innen teknologisk basert musikk, og vil også være vertskap for neste års Bylarm-arrangement.

Kalender

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

Spectro Duo – Trailblazers Tour

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

NORUT Informasjonsteknologi as, KulturHuset,Tromsø og Tromsø Kunstforening vil i perioden 16-20 oktober i år gjennomføre prosjektet KNYT- Kunst, ny teknologi og næringsutvikling. Prosjektet vil sette fokus på teknologibaserte kunst- og kulturytringer, og forsøke å sette dette i et perspektiv knyttet til hvordan virksomheter i skjæringspunktet kunst, teknologi og næringsliv kan styrkes og/eller etableres. Gjennom å kople den ”techno-kulturen” som er vokst fram i Tromsø de seinere år, opp mot FoU, næringsliv og kulturformidling, har vi et meget godt utgangspunkt for å virkelig etablere nye virksomheter innefor dette området.

Prosjektet består av to deler: verksted og seminar. I tillegg vil det bli utarbeidet en rapport som oppsummerer erfaringene med tiltaket.

Kyndig veiledning for ungdommen
Verksteddelen arrangeres på KulturHuset og Kunstforeninga alle dagene i uke 42 (mandag 16. oktober – fredag 20. oktober), og består av en rekke ”workshops hvor ungdom vil få kyndig veiledning i det å bruke digitale metoder og teknikker til å lage musikk, bilder, video, animasjon m.m. Veiledere er teknologer og kunstnere/artister som har utmerket seg innenfor denne type virksomhet (Jenny Marie Johnsen, Elin Fagertun, Hilde Irene Knutsen, Nils Johansen (Bel Canto), Gaute Barlindhaug, Erling Falch, Bård Grape, John Arvid Berger og Runar Clausen.) Det er sendt ut invitasjon til samtlige ungdoms- og videregående skoler i Tromsø. Dessuten er en rekke frivillige lag og organisasjoner kontaktet. Verkstedene vil finne sted i Tromsø Kunstforening og i KulturHuset, og ved prosjektets avslutning vil noe av det som er blitt produsert vises på storskjerm utenfor KulturHuset.

Seminardelen finner sted fredag 20. oktober. På Kulturhuset vil det bli avholdt et seminar som nettopp setter søkelyset på mulighetene for virksomheter basert på teknologi og kunst. Seminaret vil åpnes av statssekretær Roger Ingebrigtsen i Kulturdepartementet. Av innlederne kan nevnes Staale Stenslie fra Riksutstillinger, Nils Hallvard Lunde fra firmaet Smallsoft i Tromsø, Kåre Bjørn Kongsnes fra ITet, prof. Jan von Bonsdorff fra Kunsthistorie ved Universitetet i Tromsø, Rita Westvik fra Futurama, Sverre Knudsen fra nettstedet never.no og Pål Frønsdal fra Timespotting. Innlederne vil fra ulike ståsteder belyse samspillet mellom kunst, ny teknologi og mulig næringsutvikling. Etter innledningene vil det også være god anledning til spørsmål og diskusjon.

Faste techno-verksteder i Tromsø?
Etter gjennomføringen av verkstedene og seminaret det som nevnt bli utarbeidet en rapport som oppsummerer erfaringene bl.a. etter følgende målsettinger med prosjektet:

* Øke kompetansen på teknologibaserte kulturytringer
* Styrke muligheten for næringsvirksomhet basert på kultur/teknologi
* Stimulere til kreativitet i næringslivet
* Påvirke skoleverk, høyere undervisning, FoU og politikere
* Etablere et fast ”technokulturarrangement” i Tromsø
* Vurdere muligheten for faste ”technoverksteder” i Tromsø.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra SND og Norsk Kulturråd, og partnere er fimaene iTet, Enitel og Avikom. Disse leverer nødvendig utstyr til gjennomføringen av verkstedene og seminaret. Prosjektleder for prosjektet er forsker Mai-Eli Johansen fra NORUT Informasjonsteknologi as. Styringsgruppe er intendant Per Kvist, Tromsø Kunstforening, kulturhussjef Kjell-Magne Mælen, KulturHuset Tromsø og adm. dir Arne-Wilhelm Theodorsen, NORUT Informasjonsteknologi as. Prosjektet er dermed i seg sjøl et spennende og grensesprengende samarbeid mellom FoU, næringsliv, kulturinstitusjoner, kunstnere og virkemiddelapparatet.

Nærmere opplysninger om prosjektet finner du på KNYTs hjemmeside.

Vi anbefaler dessuten gjerne hjemmesidene til det viktige plateselskapet Beatservice, som har gitt ut album, tolvtommere og samle-CDer med mange av de mest sentrale house- og techno-musikerne fra Tromsø-området. Her finner du bl.a. en tilnærmet komplett diskografi over norsk techno-musikk i årene 1990 – 2000, samt biografier til en rekke spennende artister innen sjangeren.

Siden Tromsø også er valgt som åsted for Bylarm: 2001, antar vi at dette prosjektet også vil presentert for gjestene der.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.