Rune Lem med Kongens Fortjenstmedalje

Kartlegging av GramArt-medlemmer

GramArt foretok i fjor en omfattende medlemskartlegging. Spørreskjemaer ble sendt ut til medlemmene ved årsskiftet, og resultatene er nå publisert på GramArts nettsider. Undersøkelsen ble i hovedsak gjennomført før etableringen av det nye styret, men bør nok også gi en indikator på dagens situasjon.

Kalender

Ensemble KammerKlang med Elin Gripstrand i Nøtterøy kirke

14/04/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Ragatid: Shantala Subramanyam Trio

14/04/2024 Kl. 16:30

Oslo

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Blant hovedkonklusjonene i undersøkelsen kommer det frem at rundt seksti prosent av medlemmene definerer seg som både utøvere og låtskrivere, mens omkring femten prosent oppgir at de kun er utøvere. Litt under tyve prosent oppgir at de både er utøvere og produsenter. På spørsmål om genretilhørighet viser det seg at de fleste musikkstiler er representert, men med en ganske klar overvekt på pop og rock, med kategoriene viser, jazz, metal og danseband like bak. Kombinasjonen vokal/gitar er den mest vanlige blant GramArts utøvere, og nesten samtlige av de som har svart på undersøkelsen (95 prosent), oppgir å ha medvirket på utgivelser. Kun litt over ti prosent av utøverne oppgir å ha brukt Internett til distribusjon/salg av egne musikkfiler – et tall som GramArt i sin kommentar anser som å være noe lavt i forhold til dagens reelle situasjon.

Over 85 prosent av GramArts medlemmer oppgir også å være medlemmer av GRAMO, mens noe over åtte prosent er medlemmer av både GRAMO, TONO og NOPA.

Undersøkelsen omfatter også hvor fornøyd medlemsmassen er med tilbudet som GramArt gir dem, der de juridiske tjenestene i snitt vurderes til 7,94 poeng av 10 mulige av de som har mottatt slik hjelp. Rundt 20 % av besvarerne har fått hjelp i en eller annen sammenheng. I tillegg er det 60% som ikke har benyttet seg av juridisk avdeling, men vet at den står til rådighet ved behov.

I alt var det 536 medlemmer som sendte inn svar på denne kartleggingen. GramArt kommenterer selv at man kanskje kan hevde at det er et for lite tall til å trekke noen bastante konklusjoner, men mener at spørsmålene er organisert slik at de gir en god indikator på hvordan medlemsmassen er organisert/representert/interessert. Med tanke på engasjement i henhold til f.eks. generalforsamling i Gramo, og hvem som har betalt kontingent, sier man seg likevel fornøyd med oppslutningen rundt undersøkelsen.

De komplette tallene finner du på GramArts hjemmesider.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.