Rob Young, Chief editor of The Wire

Kampen om medias gunst

– Dersom vi skal opprettholde mangfoldet trengs det ville ideer og samarbeid på tvers av fagområder og landegrenser. Slik oppsummerte assisterende professor ved Universitetet i Bergen, Kate Augestad andre dag av MIC-konferansen. Foredragsholderne belyste musikk i media og markedskreftene, de mest sentrale problemstillingene var kampen om oppmerksomheten og hvordan man skal håndtere omskiftningene som følger med ny teknologi. Musiker og styreformann i NOPA, Bendik Hofseth, var blant de som fremhevet hvor viktig det er sikre mangfoldet gjennom å sørge for lik tilgang til musikken.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Tormod Halleraker

Executive producer for BBC Proms og redaktør for Live Music BBC Radio 3, Edward Blakeman snakket om forholdet mellom allmenkringkasting og kunst.

— For å skape mest mulig aktivitet må man danne partnerskap som gir synergieffekter, slik BBC 3 har med forskjellige operahus og orkestre. Dette styrker profilen til hver av aktørene og kan øke aktivitetsnivået, understreket han.

BBC 3 har motstått fristelsen til å styre i samme retning som den kommersielle konkurrenten Classic FM. I stedet for å fokusere på lettfordøyelige klassiske svisker, satser BBC 3 på liveoverføringer og nye bestillingsverk. Samtidig har de utviklet en miks som omfatter både jazz, world music og klassisk.

Informasjon, utdanning, underholdning
— Dette tror jeg er mye av grunnen til at lyttertallene holder seg oppe. Man kan ikke få kjøpt cd med konsertopptakene vi sender, de må høres på radio. Digital teknologi og internett gjør det dessuten mulig å bygge innhold rundt selve sendingene, sier Blakeman og fortsetter:

— Formålet til BBC er å informere, utdanne og underholde. Hvert tiende år må vi fornye lisensen og vise at vi er verdt pengene. Derfor er det viktig å synliggjøre at kultur koster – og unngå å tråkke for langt inn i den kommersielle verden.

Tenk konseptuelt
Direktør for Poorhouse International, Reiner Moritz, fortalte hvordan man jobber strategisk for å kunne gjennomføre fjernsynsoverføringer av klassisk og opera.

— Et av hovedproblemene er at programsjefene har stadig mindre sendetid og føler seg tvunget til å tenke lokalt for å tekkes sitt eget publikum. Dette har gjort at internasjonale coproduksjoner knapt er mulig å få til uten at japanerne er involvert, de er de eneste som har budsjetter til å opprettholde et globalt fokus.

I følge Moritz er nøkkelen til et vellykket samarbeid at man selger inn et helt konsept snarere enn enkeltprosjekter, for eksempel en serie med alle kvartettene til en komponist i anledning et jubileum.

— Ved å satse større er det lettere å få medias oppmerksomhet, og bruke dette som argument. Men det er en kabal som må gå opp mellom flere aktører hvis man skal lykkes med å skaffe pengene som er nødvendig. For eksempel er det et voksende ettermarked på DVD, men salget avhenger i stor grad av at man har lyden mikset i 5.1 surround. Dette koster langt mer enn vanlig stereo, det samme gjelder overføringer i HDTV kvalitet.

Musikk og teknologi
De teknologiske utfordringene var noe flere av foreleserne belyste.

— Det vokser frem stadig flere små plateselskap med en sterk identitet. Tilgangen på musikk er større enn noengang gjennom internett og alternative distribusjonsnettverk. Samtidig skaper dette et paradoks, fordi det er vanskeligere å bli hørt i alt mangfoldet. Faren er at media snevrer inn synsvinkelen snarere enn å åpne for nye impulser. Musikkavisene konkurrerer om de samme leserne, noe som skaper et enormt press på enkelte artister mens de fleste faller utenfor. Man må sloss enda hardere om oppmerksomheten enn før, konkluderer sjefredaktør for The Wire, Rob Young.

Direktør ved det amerikanske musikkinformasjonssenteret, Richard Kessler, understreket betydningen av å bryte ned sjangerbarrierene i en tid der artister som står for vidt forskjellige uttrykk møter mange av de samme problemene.

— Alle musikere trenger stipender, juridisk rettledning og workshops. Stadig flere tar seg av publishing og managementdelen selv, man trenger å utvikle kompetansen på dette området dersom artistene skal oppnå resultater det er mulig å leve av.

Musiker og styreformann i NOPA, Bendik Hofseth, fremhevet hvor viktig det er sikre mangfoldet gjennom å sørge for lik tilgang til musikken.

— I 2001 sto inntektene fra rettigheter til innspilt musikk i USA for 10 billioner dollar. Til sammenligning var tallet bare 1,8 millioner i Norge. Avtaler på tvers av landegrensene påvirker muligheten for å gjøre noe med dette.

Synkende platesalg, økende musikkproduksjon
Det som ikke ble diskutert var synkende platesalg på verdensbasis og økende nedlasting fra internett, selv om presentasjonen av portalen http://musicnavigator.org viste veien videre i arbeidet med å skape tilgang til informasjon og musikk. Kombinasjonen av nedlastingsmuligheter, en base for kunnskapsutveksling og et anvendelig søkeverktøy kan bidra til å bevisstgjøre både utøvere og publikum.

Richard Kessler var blant dem som så postivit på utfordringene MIC står overfor, fremtidsperspektivet hans er en tankevekker for alle i musikkbransjen:

— Det lanseres stadig ny programvare som gjør det enklere å komponere på datamaskinen. I USA er det flere barn som lager musikk enn noen gang i historien, og dette er noe som bare vil øke. Spørsmålet er i hvilken grad denne generasjonen vokser opp med en bevissthet rundt sin egen rolle, og hvordan deres forhold til musikk vil påvirkes.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev