Fono-logo

Jan Paulsen i FONO: – NRK driver ren mafiavirksomhet

Daglig leder i FONO, Jan Paulsen, svarer her både Nils Heldal og Per Ole Hagen fra NRK. – Heldal mener tydeligvis at det er viktigere at størstedelen av lisenspengene betales til utenlandske artister og til multinasjonale selskaper enn til norske rettighetshavere, skriver Paulsen, som ellers mener at kvoteordninger kan være veien å gå for å dempe opp for den amerikanske kulturpåvirkningen som bl.a. NRK slipper gjennom. Paulsen mener også at man ikke kan utjevne denne skjevfordelingen ved å vise til sendinger av konsertopptak, som NRK attpåtil ofte unnlater å betale honorar for. – Dette er ren mafiavirksomhet, konkluderer han.

Kalender

Lørdagsopera: Jussi i våre hjerter

02/03/2024 Kl. 18:00

Oslo

KvarTettPå 2024 – Ravelorama 

02/03/2024 Kl. 14:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

02/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Jan Paulsen, FONO – Foreningen Norske Plateselskaper

Om Nils Heldal og penger.

Jada, Nils Heldal, mye dreier seg om penger! Også kultur.

For det første koster det svært mye å produsere norsk musikk, og artister og opphavsmenn skal også ha noe å leve av, så at du og andre musikkbrukere betaler et vederlag er vel bare rett og rimelig? Dette er ikke subsidier, Heldal. Dette er betaling for en vare som dere har full tilgang til.

Fremdeles er musikken NRKs billigste sendeflate, og det er vel derfor dere bruker så mye. Vil dere spare penger, så kan dere jo bare skru av musikken!

Det kan av Heldals innlegg virke som om det er Heldals egne penger vi snakker om og ikke norske skattebetaleres lisensavgift og Stortingets bevilgninger.

Heldal – og mange andre radioansvarlige – mener tydeligvis at det er viktigere at størstedelen av disse pengene betales til utenlandske artister og til multinasjonale selskaper enn til norske rettighetshavere.

Kanskje er verken norske lisensbetalere eller kulturpolitikere enige i dette valget?

Du snakker om at du ikke ønsker å være «mikrofonstativ» for den kommersielle plateindustrien. Fint! Da foreslår jeg at du starter med å skaffe deg en oversikt over hva dere spiller av anglo-amerikansk popmusikk i NRK, og så vurderer du hvor «mikrofonstativet» bør flyttes.

Andre land som er sterkt påvirket av amerikansk kultur har valgt å innføre kvoteordninger for å beskytte sin egenart. Dette skrittet har man ennå ikke tatt i Norge, men hvis ikke Heldal og hans kompanjonger forstår problemet, så er dette kanskje eneste veien å gå?

———-

Om Per Ole Hagen og hans «voksenoplæring».

Takk for voksenopplæring!

Man blir aldri for gammel til å bli tatt i skole av Per Ole Hagen!

Jeg velger likevel å holde meg til de tall som NRK rapporterer til Gramo og TONO og for 2002 viser Gramotallene: P1 = 35,6%, P2 = 19% og P3 = 28,5% norsk musikkandel.

Har derimot NRK skjerpet seg betraktelig i 2003, så skal jeg være den første til å oversende blomster og gratulasjoner, men ingen kan forholde seg til tall som Per Ole Hagen sier er riktige, når NRKs egne rapporter viser noe helt annet.

Gramos tall baserer seg bare på avspilling av fonogrammer, og forskjellen på avspilling av norske fonogrammer og utenlandske fonogrammer er fremdeles meget skjev til fordel for anglo-amerikansk musikk.

Man kan ikke utjevne denne skjevfordelingen ved å vise til sendinger av konsertopptak!

Konsertopptak som NRK dessuten ofte unnlater å betale honorar for, og som artistene i mange sammenhenger blir lurt til å godta. NRK gjør avtale med konsertarrangørene, og arrangørene skriver inn dette i sine avtaler med artistene uten at det betales ekstra honorarer.

Dette er ren mafiavirksomhet!

«Hvis du vil opptre her, må du tillate NRK å gjøre opptak».

Sannsynligvis er det også et skikkelig overtramp i forhold til artistenes eventuelle platekontrakter, men av redsel for ikke å få opptretør ikke artisten annet enn å godta de betingelser han får presentert.
Trolig er dette noe vanskeligere overfor utenlandske artister?

Jeg vet ikke om MFO, Rockforbundet og de andre utøverorganisasjonene er så veldig glade for denne «tilsnikelsen» av programvare fra den lisensfinansierte statskanalen.

Jeg har forøvrig aldri sagt annet enn at P1 er «flinkeste gutten i klassen», og jeg er helt enig i at de kommersielle radiostajonene er mye verre! Men de disponerer dog sine egne midler og har vel heller ikke det samme overliggende ansvar for norsk kultur som NRK.

Du påstår at jeg tar feil når det gjelder Østlandsendingens norskandel, men du unnlater å fortelle hvor stor denne er. Kanskje var 10% riktig?

Med vennlig hilsen,

Jan Paulsen

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.