Tonje Kaada, BRAK

– Gi musikere en reiserefusjonsordning!

Daglig leder hos Brak, Tonje Kaada, tar her til orde for opprettelse av en reiserefusjonsordning for norske musikere. Pengene skal komme fra det økte fondet av tippemidler. Samordningen av rockaktører i Bergen har fattet vedtak om å jobbe med dette som målsetning og søker nå støtte fra norsk musikkliv for å få norske politikere til å forstå at dette er en bra måte å bruke disse midlene på, for slik å skape grobunn for mer aktivitet.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I forbindelse med omdisponeringen av tippemidler, hvor kulturfeltet kan påregne en økning på 400 millioner i året (noe vi selvfølgelig er veldig glad for), har alliansen Ap/SV/FrP bestemt seg for hvordan midlene skal fordeles. Som vanlig uten at landets artister, kulturarbeidere og -produsenter har blitt spurt.

BRAK (Bergens rock-aktører) er en organisasjon for kulturprodusenter, både festivaler, klubber og artister. Vi vet hvor skoen trykker, og har dessuten god oversikt over hvilke problemer som er gjennomgående for de ulike aktørene på kulturfeltet. På vårt styremøte mandag 5. mai vedtok vi at BRAK skal jobbe for å få innført en reiserefusjonsordning for musikere på nasjonalt plan.

På Norsk Rockforbunds landsmøte i Oslo 12-14. April i år ble det også vedtatt etter benkeforslag å arbeide for å få ned reisekostnader for artister. Disse signalene bør politikerne bite seg merke i.

Det er innlysende at det finnes særskilte grunner til at vi i vårt langstrakte land ønsker å støtte kultur ved å gi reisemoderasjon til artister. Men i tillegg til kartets illustrerende forklaring er dette en måte å støtte kultur på som er som snytt ut av nesa på sosialdemokratiet Norge: Det har distriktspolitiske undertoner, diskriminerer ikke mellom kunstneriske sjangre (ut over at de som reiser mest får mest støtte), og ikke minst er en ordning som vil kunne forvaltes enkelt og rimelig.

Ap/SV/FrPs forslag innebærer at den forventede økningen på 400 millioner fordeles med 160 millioner til ‘den kulturelle skolesekken’, 120 millioner til kulturhus og 120 millioner til Frifond. Pottene på disse ordningene i dag er på henholdsvis 20 (den kulturelle skolesekken), og 70 millioner (Frifond), så den forespeilede økningen er altså relativt drastisk. Vi håper derfor at man kan omdisponere, eller i det minste vil spesifisere postene litt nøyere. For eksempel ved å sette av en pott på 50 millioner av til en reiserefusjonsordning for artister.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev